Auteur: Andrea Hodzelmans

Vanaf 1 januari 2020 komen de ondersteuningsspecialisten (de voormalig SO-experts) in dienst bij ons samenwerkingsverband. Dit is een van de onderdelen die benoemd is in het speerpunt Organisatieontwikkeling van ons Ondersteuningsplan (pagina 36). Waarom deze keuze? Door de Ondersteuningsspecialisten een stevigere rol te geven binnen het samenwerkingsverband,...

Binnenkort organiseren we een thema-avond voor ouders die in het teken staat van ouderbetrokkenheid. Momenteel bereiden we het programma voor. Nieuwsgierig? Houd dan de website en onze digitale nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie en de datum. Omdat we willen insteken op een inspirerende avond voor...

Vandaag zijn we binnen SWV PO 30 06 gestart met de Incompany opleiding tot Talentbegeleider Basisonderwijs. Zo’n 16 gemotiveerde leerkrachten van diverse schoolbesturen gaan een jaar lang kennis vergaren over werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit gebeurt onder leiding van Monique Leijten, trainer bij...

Een van onze aangesloten besturen, SKPO Novum, is op zoek naar een trajectbegeleider passend onderwijs. In deze functie ben je de spil tussen het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Je coördineert de inzet van passende zorg, adviseert en hebt een belangrijke verbindende rol. Wil je ook meebouwen...

Het samenwerkingsverband, dat zijn we samen! Leerkrachten, onderwijsprofessionals, besturen en alle andere betrokkenen. We geven jullie het woord in drie filmpjes die laten zien wie we zijn, waar we voor staan en gaan, en wat ons bindt....

Hoe gaan we het komende schooljaar aan de slag met de speerpunten uit ons nieuwe ondersteuningsplan? Wat betekenen ze voor jou als professional, wat gaan wij doen en wat gaan we samen doen? Dat zie je in het Jaarplan 2019-2020. Per speerpunt beschrijven we wat...