Auteur: Andrea Hodzelmans

De Sterrenkijker Oss start vanaf schooljaar 2019-2020 met een kleutergroep. Hiermee kan voldaan worden aan de vraag die er op dit moment is binnen deze regio: een aanbod in het speciaal onderwijs voor kleuters. Met de kleutergroep kunnen we jonge kinderen meer thuisnabij onderwijs bieden,...

In de aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 hebben meer dan 350 ouders, professionals en partners meegepraat over ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Hierbij is ook uitvoerig gesproken over het speerpunt meer- en hoogbegaafdheid. Deze input hebben we meegenomen in het nieuwe ondersteuningsplan. Eén van de eerste...

Welke stappen zijn er bij passend onderwijs? Wat hoort er bij de basisondersteuning die reguliere basisscholen moeten kunnen bieden? Wat doet de Intern Begeleider en wanneer komt de ACTA in beeld? Handige infographic over passend onderwijs Om meer duidelijkheid te geven over hoe passend onderwijs werkt...

Het is zover: ons nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023 is af! We zijn er vooral trots op dat dit een plan van ons samen is, omdat heel veel mensen meegepraat hebben bij de totstandkoming ervan. Zo hebben we het aangepakt Meer dan 350 ouders, professionals en partners hebben...

Op maandag 11 maart was de eerste feedbackbijeenkomst voor professionals van ons samenwerkingsverband. Ruim 75 leerkrachten, Intern Begeleiders, directeuren en andere betrokkenen waren aanwezig om meer te horen over knelpunten en ambities rondom passend onderwijs binnen deze regio maar bovenal: om mee te praten over...