Auteur: Andrea Hodzelmans

Met ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB) van Koninklijke Visio is het mogelijk een slechtziend of blind kind naar een basisschool in de buurt te laten gaan. Uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Dankzij het gebruik van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld contrastrijk schrijfmateriaal, in hoogte...

De voorbereidingen voor een nieuw Ondersteuningsplan 2019-2023 zijn in volle gang. Op dit moment werken diverse werkgroepen aan de zes speerpunten van de nieuwe beleidsperiode. Eén van deze speerpunten is meer- en hoogbegaafdheid. Samen met onze partners hebben we de ambitie om tot een dekkend...

De diagnose en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet en is daarom sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. De EED-aanvragen in de gemeenten Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Meierijstad werden doorgezet naar de gemeente via het Basisteam Jeugd en...

Ons teamlid Willemijn Geilleit heeft vanaf eind januari tot en met medio juni 2019 zwangerschapsverlof. Haar taken als stafmedewerker ondersteuningsaanbod en lid ACTA worden de komende maanden overgenomen door Lisanne Peters. Lisanne heeft de opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog gedaan. Ze heeft ervaring als psycholoog binnen...

Kentalis Compas College in Oss is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 2) voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De school bestaat uit twee locaties: één locatie voor praktijkonderwijs en één locatie voor onderwijs op alle niveaus van het vmbo. In januari en februari zijn...