Auteur: Andrea Hodzelmans

Binnen onze regio werken heel veel mensen samen aan het bieden van passend onderwijs: leerkrachten, IB’ers, trajectbegeleiders, ondersteuningsspecialisten, ouders, externe partners zoals gemeenten en jeugdhulp, maar ook schoolbesturen bijvoorbeeld. Hoe kijken zij aan tegen passend onderwijs en het samenwerkingsverband? Wie zijn de gezichten van SWV...

Wil jij werken op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp? Heb je een afgeronde master orthopedagogiek of kind- en jeugdpsychologie en affiniteit met dyslexie? En wil je een spin in het web zijn, meedenken en adviseren, maar kun je je ook onafhankelijk en kritisch opstellen?...

Deze week kregen we een fantastisch bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): onze subsidieaanvraag voor het project/speerpunt hoogbegaafdheid is goedgekeurd! (Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom heeft de overheid voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs subsidie beschikbaar gesteld om...

De Sonnewijser (school voor voortgezet speciaal onderwijs) organiseert op dinsdag 19 november een informatieavond speciaal voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Ook professionals zijn van harte welkom om aan te schuiven! Tijdens de avond krijgen aanwezigen informatie over de Sonnewijser als organisatie, over de leerroutes en de werkwijze....

Als een kind van het PO naar het VO gaat, dan is een goede informatieoverdracht belangrijk. Zeker bij kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voorheen werden daarvoor per subregio van het samenwerkingsverband verschillende formats gebruikt. Dat kon beter! Daarom hebben scholen voor primair en voortgezet onderwijs de...

Op dinsdag 22 oktober hebben de teams van Samenwerkingsverband PO en VO 30 06 samen (bestuur SWV PO, directie SWV VO, staf SWV PO en VO, schoolondersteuners VO en ondersteuningsspecialisten PO) een studiemiddag gehad in het Theehuis in Herpen. Hierbij stond de volgende vraag centraal:...

In een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft een school wat zij precies voor leerlingen kan doen die extra hulp nodig hebben. De huidige Schoolondersteuningsprofielen zijn echter erg uitgebreid en leveren ons en ouders niet de informatie die we makkelijk en overzichtelijk beschikbaar willen hebben. Het invullen en...

Vanaf 1 januari 2020 komen de ondersteuningsspecialisten (de voormalig SO/SBO-experts) in dienst bij ons samenwerkingsverband. Dit is een van de onderdelen die benoemd is in het speerpunt Organisatieontwikkeling van ons Ondersteuningsplan (pagina 36). Waarom deze keuze? Door de Ondersteuningsspecialisten een stevigere rol te geven binnen het samenwerkingsverband,...