Auteur: Andrea Hodzelmans

Het samenwerkingsverband, dat zijn we samen! Leerkrachten, onderwijsprofessionals, besturen en alle andere betrokkenen. We geven jullie het woord in drie filmpjes die laten zien wie we zijn, waar we voor staan en gaan, en wat ons bindt....

Hoe gaan we het komende schooljaar aan de slag met de speerpunten uit ons nieuwe ondersteuningsplan? Wat betekenen ze voor jou als professional, wat gaan wij doen en wat gaan we samen doen? Dat zie je in het Jaarplan 2019-2020. Per speerpunt beschrijven we wat...

Op 25 juni 2019 is door de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd een bestuurlijk akkoord ondertekend om de werkwijze van het dyslexieteam te continueren tot en met 31 juli 2022. Dit betekent dat we verder kunnen gaan met de doorontwikkeling en...

De Sterrenkijker Oss start vanaf schooljaar 2019-2020 met een kleutergroep. Hiermee kan voldaan worden aan de vraag die er op dit moment is binnen deze regio: een aanbod in het speciaal onderwijs voor kleuters. Met de kleutergroep kunnen we jonge kinderen meer thuisnabij onderwijs bieden,...

In de aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 hebben meer dan 350 ouders, professionals en partners meegepraat over ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Hierbij is ook uitvoerig gesproken over het speerpunt meer- en hoogbegaafdheid. Deze input hebben we meegenomen in het nieuwe ondersteuningsplan. Eén van de eerste...

Welke stappen zijn er bij passend onderwijs? Wat hoort er bij de basisondersteuning die reguliere basisscholen moeten kunnen bieden? Wat doet de Intern Begeleider en wanneer komt de ACTA in beeld? Handige infographic over passend onderwijs Om meer duidelijkheid te geven over hoe passend onderwijs werkt...

Het is zover: ons nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023 is af! We zijn er vooral trots op dat dit een plan van ons samen is, omdat heel veel mensen meegepraat hebben bij de totstandkoming ervan. Zo hebben we het aangepakt Meer dan 350 ouders, professionals en partners hebben...