Belangrijke update Ouder Atelier 10 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Alle ontwikkelingen en voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus hebben ons doen besluiten om de Inspiratieavond Ouders & Passend onderwijs vanavond NIET door te laten gaan en te verzetten naar een nader te bepalen moment. Ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en geen grote groep mensen bij elkaar brengen.

Wij zullen u ter zijner tijd persoonlijk uitnodigen voor de nieuwe datum van het Onderwijs Atelier.

Namens het hele team van SWV PO 30 06,
Joris Elbers
Bestuurder SWV PO 30 06

Lees hier het bericht als pdf-bestand

Tags: