“Beweging ontstaat door verbinding”

De afgelopen twee jaar is er een behoorlijke beweging gaande bij SWV PO 30 06. Er is veel enthousiasme en betrokkenheid tussen alle betrokkenen. Iets om trots op te zijn!

In PO Magazine, het blad voor bestuurders binnen passend onderwijs, blikt Joris Elbers (bestuurder van SWV PO 30 06) terug op de afgelopen periode en benoemt hij wat volgens hem de sleutels tot succes zijn:

“Het begint allemaal met verbinding en dialoog. Dit is nodig om tot een gezamenlijke ambitie en nieuwe visie te komen. We besteden veel aandacht aan heldere communicatie. En daarnaast is verbindend leiderschap cruciaal, niet alleen van mij maar zeker ook van de schoolbesturen!”

Lees hier het hele interview met Joris.