Nieuws

In de aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 hebben meer dan 350 ouders, professionals en partners meegepraat over ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Hierbij is ook uitvoerig gesproken over het speerpunt meer- en hoogbegaafdheid. Deze input hebben we meegenomen in het nieuwe ondersteuningsplan. Eén van de eerste...

Welke stappen zijn er bij passend onderwijs? Wat hoort er bij de basisondersteuning die reguliere basisscholen moeten kunnen bieden? Wat doet de Intern Begeleider en wanneer komt de ACTA in beeld? Handige infographic over passend onderwijs Om meer duidelijkheid te geven over hoe passend onderwijs werkt...

Het is zover: ons nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023 is af! We zijn er vooral trots op dat dit een plan van ons samen is, omdat heel veel mensen meegepraat hebben bij de totstandkoming ervan. Zo hebben we het aangepakt Meer dan 350 ouders, professionals en partners hebben...

Op maandag 11 maart was de eerste feedbackbijeenkomst voor professionals van ons samenwerkingsverband. Ruim 75 leerkrachten, Intern Begeleiders, directeuren en andere betrokkenen waren aanwezig om meer te horen over knelpunten en ambities rondom passend onderwijs binnen deze regio maar bovenal: om mee te praten over...

De voorbereidingen voor een nieuw Ondersteuningsplan 2019-2023 zijn in volle gang. Op dit moment werken diverse werkgroepen aan de zes speerpunten van de nieuwe beleidsperiode. Eén van deze speerpunten is meer- en hoogbegaafdheid. Samen met onze partners hebben we de ambitie om tot een dekkend...