Nieuws

De feestdagen zijn weer gevierd en 2019 is voorbij gevlogen. We hopen dat het een mooi jaar voor je was en dat je een heerlijke vakantie hebt gehad! Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft enorme stappen gezet in het afgelopen jaar. Niet alleen wij als bestuur,...

Goede voorbeelden delen we graag! Basisschool Sint Albertus in Loosbroek van SKPO Novum maakt haar motto waar: "Samen groeien op Sint Albertus". Hiervoor wordt volop samengewerkt met onze vaste partner SSOE. In het magazine van SSOE lees je het praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen ouders, school en externe...

Binnen onze regio werken heel veel mensen samen aan het bieden van passend onderwijs: leerkrachten, IB’ers, trajectbegeleiders, ondersteuningsspecialisten, ouders, externe partners zoals gemeenten en jeugdhulp, maar ook schoolbesturen bijvoorbeeld. Hoe kijken zij aan tegen passend onderwijs en het samenwerkingsverband? Wie zijn de gezichten van SWV...

Wil jij werken op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp? Heb je een afgeronde master orthopedagogiek of kind- en jeugdpsychologie en affiniteit met dyslexie? En wil je een spin in het web zijn, meedenken en adviseren, maar kun je je ook onafhankelijk en kritisch opstellen?...

Deze week kregen we een fantastisch bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): onze subsidieaanvraag voor het project/speerpunt hoogbegaafdheid is goedgekeurd! (Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom heeft de overheid voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs subsidie beschikbaar gesteld om...

De Sonnewijser (school voor voortgezet speciaal onderwijs) organiseert op dinsdag 19 november een informatieavond speciaal voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Ook professionals zijn van harte welkom om aan te schuiven! Tijdens de avond krijgen aanwezigen informatie over de Sonnewijser als organisatie, over de leerroutes en de werkwijze....

Als een kind van het PO naar het VO gaat, dan is een goede informatieoverdracht belangrijk. Zeker bij kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voorheen werden daarvoor per subregio van het samenwerkingsverband verschillende formats gebruikt. Dat kon beter! Daarom hebben scholen voor primair en voortgezet onderwijs de...