Nieuws

De voorbereidingen voor een nieuw Ondersteuningsplan 2019-2023 zijn in volle gang. Op dit moment werken diverse werkgroepen aan de zes speerpunten van de nieuwe beleidsperiode. Eén van deze speerpunten is meer- en hoogbegaafdheid. Samen met onze partners hebben we de ambitie om tot een dekkend...

De diagnose en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet en is daarom sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. De EED-aanvragen in de gemeenten Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Meierijstad werden doorgezet naar de gemeente via het Basisteam Jeugd en...

Ons teamlid Willemijn Geilleit heeft vanaf eind januari tot en met medio juni 2019 zwangerschapsverlof. Haar taken als stafmedewerker ondersteuningsaanbod en lid ACTA worden de komende maanden overgenomen door Lisanne Peters. Lisanne heeft de opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog gedaan. Ze heeft ervaring als psycholoog binnen...

Kentalis Compas College in Oss is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 2) voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De school bestaat uit twee locaties: één locatie voor praktijkonderwijs en één locatie voor onderwijs op alle niveaus van het vmbo. In januari en februari zijn...

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) heeft samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06) en de vijf gemeenten in de regio een projectteam aangesteld voor het project Jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp. Dit projectteam bestaat...

In het begin van het schooljaar schreven we al dat we dit jaar volop samen op weg gaan naar Samenwerkingsverband 2.0. Dat doen we voortvarend, samen met alle aangesloten partijen. Een terugblik op de eerste helft van het schooljaar 2018-2019. Nieuwe website en mailadressen Op onze nieuwe website...

De zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is gestart. We wensen u een goed jaar toe vol samenwerking en groei! Een transitiejaar: op naar Samenwerkingsverband 2.0 Het schooljaar 2018-2019 zien wij als Samenwerkingsverband PO 30 06 als transitiejaar. We hebben gekozen voor een tijdelijke aanpassing en...