Nieuws

Op maandag 11 maart was de eerste feedbackbijeenkomst voor professionals van ons samenwerkingsverband. Ruim 75 leerkrachten, Intern Begeleiders, directeuren en andere betrokkenen waren aanwezig om meer te horen over knelpunten en ambities rondom passend onderwijs binnen deze regio maar bovenal: om mee te praten over...

De voorbereidingen voor een nieuw Ondersteuningsplan 2019-2023 zijn in volle gang. Op dit moment werken diverse werkgroepen aan de zes speerpunten van de nieuwe beleidsperiode. Eén van deze speerpunten is meer- en hoogbegaafdheid. Samen met onze partners hebben we de ambitie om tot een dekkend...

De diagnose en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet en is daarom sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. De EED-aanvragen in de gemeenten Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Meierijstad werden doorgezet naar de gemeente via het Basisteam Jeugd en...

Ons teamlid Willemijn Geilleit heeft vanaf eind januari tot en met medio juni 2019 zwangerschapsverlof. Haar taken als stafmedewerker ondersteuningsaanbod en lid ACTA worden de komende maanden overgenomen door Lisanne Peters. Lisanne heeft de opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog gedaan. Ze heeft ervaring als psycholoog binnen...