Data indienen aanvragen ACTA schooljaar 2022-2023

Data indienen aanvragen ACTA schooljaar 2022-2023

De Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA) van het samenwerkingsverband heeft twee taken:

  • Het beantwoorden van een adviesvraag van onder andere voorschoolse voorzieningen en trajectbegeleiders passend onderwijs over ondersteuningsvraagstukken. De ACTA denkt dan mee over welke aanpak, expertise en ondersteuning het best passend zou kunnen zijn en/of welke wegen bewandeld zouden kunnen worden.
  • Het beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en aanvullende arrangementen voor het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO) en het afgeven van deze verklaringen.

 

De data voor het indienen van (vervolg)aanvragen voor het schooljaar 2022-2023 zijn bekend. Deze kun je vinden op de pagina van de ACTA.