Een nieuw schooljaar vol ontwikkelingen

De zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is gestart. We wensen u een goed jaar toe vol samenwerking en groei!

Een transitiejaar: op naar Samenwerkingsverband 2.0

Het schooljaar 2018-2019 zien wij als Samenwerkingsverband PO 30 06 als transitiejaar. We hebben gekozen voor een tijdelijke aanpassing en verlenging van het ondersteuningsplan. Dit in verband met de governance wijziging per 01-03-2018 en de nieuw te ontwikkelen koers door de nieuwe bestuurder, samen met alle partijen en betrokkenen. Het komende jaar zal vooral in het teken staan van het voeren van visie gesprekken, het interpreteren van de kengetallen, het herinrichten van de organisatie, het opnieuw vormgeven van onze structuur en het verder koers bepalen voor ‘Samen op weg naar Samenwerkingsverband 2.0’. Dit zal uiteindelijk resulteren in een compleet nieuw ondersteuningsplan voor 2019-2023. Uiteraard betrekken we u hierbij en houden we u op de hoogte.

Een nieuwe locatie

Ook willen we het samenwerkingsverband meer gezicht geven, laagdrempeliger maken en dichter bij alle betrokkenen brengen. Kortom, we zijn in beweging. We willen samen vorm geven aan en een succes maken van passend onderwijs 2.0.
Bij deze nieuwe start past ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl die passend zijn bij onze idealen en bij onze rol als netwerkorganisatie, waarin verbinding een belangrijke rol speelt. Onze website passen we op korte termijn aan, zowel qua uitstraling als wat betreft duidelijkheid, helderheid en laagdrempeligheid.

In dit verhuisbericht geven we een eerste blik vooruit.

Ons nieuwe adres is vanaf 1 september 2018:

Cereslaan 8, 5384 VT Heesch