De eerste contouren van een oudersteunpunt

Samenwerkingsverband PO 30 06 wil een onafhankelijk steunpunt voor ouders oprichten. Deze ambitie sluit aan bij de 25 maatregelen die minister Slob op 16 november 2020 presenteerde om passend onderwijs te verbeteren. Dit is ook in lijn met het doel uit ons jaarplan 2021: ‘We ontwikkelen, samen met ouders, een onafhankelijk steunpunt voor ouders en zorgen voor heldere communicatie en informatie, ook voor leerlingen’. We hopen met dit steunpunt ouders nog beter te kunnen betrekken bij passend onderwijs, door te informeren, ondersteunen en signaleren.

Op maandag 28 juni heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden rondom het oprichten van dit steunpunt. Hier waren ouders uit ons samenwerkingsverband, experts van Ouders & Onderwijs en Expeditie Basisschool en medewerkers van het samenwerkingsverband voor uitgenodigd. Met elkaar is gesproken over hoe dit oudersteunpunt opgericht kan worden en hoe we samen vorm kunnen geven aan de doelen: informeren, ondersteunen en signaleren.

Mooie opbrengsten van dit gesprek waren:

  • Meer inzicht in de wensen en behoeften van ouders.
  • Thema’s en gebieden waarop informatievoorziening gewenst is.
  • Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid en taak van het samenwerkingsverband, ten opzichte van de scholen, op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ook is besproken hoe het samenwerkingsverband scholen hierbij kan ondersteunen.
  • Het belang van preventie en communicatie om conflicten of vervelende situaties te voorkomen.
  • Handvatten om alle ouders te kunnen bereiken en betrekken.
  • Meer inzicht in hoe de onafhankelijkheid van het steunpunt kan worden gewaarborgd.

 

Momenteel wordt er door het ministerie van OCW, in samenwerking met verschillende partijen uit het werkveld, gewerkt aan een beleidsdocument dat naar verwachting deze zomer wordt gepubliceerd. Dit document zal de basis vormen voor de verdere plannen van het oudersteunpunt. We kijken er naar uit om na de zomer met deze opdracht aan de slag te gaan!

We nodigen ouders die mee willen denken en praten over ons oudersteunpunt van harte uit! Heeft u hier interesse in, stuur dan een e-mail naar info@swvpo3006.nl.