Eerste feedbackavond professionals succesvol

Op maandag 11 maart was de eerste feedbackbijeenkomst voor professionals van ons samenwerkingsverband. Ruim 75 leerkrachten, Intern Begeleiders, directeuren en andere betrokkenen waren aanwezig om meer te horen over knelpunten en ambities rondom passend onderwijs binnen deze regio maar bovenal: om mee te praten over het nieuwe Ondersteuningsplan.

We kijken terug op een inspirerende, positieve avond waarop we veel goede suggesties ontvangen hebben over speerpunten als dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid en de ontwikkeling van specialistische voorzieningen.

Ook meepraten?

Er is nog een tweede gelegenheid om mee te praten:

woensdag 13 maart – 15.00 tot 17.00 uur
Locatie Hotel De Naaldhof, Docfalaan 22, 5342 LD Oss

Aanmelden kan via deze link. Lees meer in de uitnodiging.

Omstreeks 18 maart zullen we een uitgebreidere terugblik plaatsen op de twee feedbackbijeenkomsten voor professionals. Benieuwd naar de bijeenkomst voor ouders? Lees dan het verslag.