Handboeken en factsheets meer- en hoogbegaafdheid

Binnen SWV PO 30 06 willen we een dekkend aanbod creëren voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dat is een van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan.

De afgelopen periode hebben we handboeken en factsheets ontwikkeld. In de handboeken beschrijven we het verwachte aanbod in de basisondersteuning en de plusklassen (lichte ondersteuning). De factsheets geven een beknopte samenvatting van deze beschrijving.

 

De inhoud van de handboeken mag gezien worden  als een breed gedragen advies naar alle scholen toe. Ze zijn ontwikkeld door projectgroepen met daarin professionals afkomstig van diverse schoolbesturen in de regio Oss-Uden-Veghel.

Begin schooljaar 2020-2021 zullen we vanuit het steunpunt meer- en hoogbegaafdheid met de afzonderlijke besturen in gesprek gaan om te kijken wat per bestuur de ontwikkelpunten zijn en hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.

Naar de pagina van het steunpunt meer- en hoogbegaafdheid