Handreiking Samen werken voor inclusiever onderwijs

Handreiking Samen werken voor inclusiever onderwijs

Meer scholen inclusiever maken: dat kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook de gemeenten voor nodig. Gemeenten hebben taken die voor scholen belangrijk zijn, zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, jeugdhulp en dergelijke. En bovendien houdt inclusie niet op na schooltijd. Hoe werken samenwerkingsverbanden in het onderwijs en gemeenten hierin dan goed samen, onder meer in het OOGO? En waarover moet dat gesprek gaan?

Handreiking Samen werken voor inclusiever onderwijs

Negen voorloperregio’s waaronder SWV PO 30 06 werken samen in het landelijke FNO-programma Naar inclusiever onderwijs. Zij hebben hun ervaringen en inzichten gebundeld in een handreiking. Deze handreiking, geschreven door Marij Bosdriesz en Dolf van Veen en getiteld ‘Samen werken voor inclusiever onderwijs’, is op 10 februari 2023 aangeboden aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW.

Download de handreiking Samen werken voor inclusiever onderwijs

Terugblik op de bijeenkomst

Wil je meer lezen over de bijeenkomst van 10 februari? Op de website van ons collega samenwerkingsverband SWV PO de Meierij kun je een uitgebreid (foto)verslag vinden en een link naar de video-opname.