In gesprek over verbinding tussen PO en VO

Op dinsdag 22 oktober hebben de teams van Samenwerkingsverband PO en VO 30 06 samen (bestuur SWV PO, directie SWV VO, staf SWV PO en VO, schoolondersteuners VO en ondersteuningsspecialisten PO) een studiemiddag gehad in het Theehuis in Herpen. Hierbij stond de volgende vraag centraal: “Hoe kan de verbinding tussen PO en VO versterkt worden in de doorlopende lijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?”.

Er is informatie uitgewisseld over de huidige stand van zaken en recente ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden. Vervolgens zijn alle aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek gegaan om te analyseren wat knelpunten kunnen zijn in de overstap van het PO naar het VO en welke oplossingen we in de praktijk kunnen inzetten.

Op deze manier elkaar ontmoeten, samen sparren en uitwisselen was heel zinvol! Er waren louter positieve reacties van de aanwezigen en er zijn veel mogelijkheden aangedragen.

Uiteraard gaan we met de opbrengsten van de studiemiddag aan de slag. We houden iedereen op de hoogte over het vervolg!