Inclusief onderwijs: het verhaal van Kyara

Ze heeft een open blik, is 11 jaar en zit in groep 7 van basisschool De Toermalijn-Delta te Heesch. Kyara is haar naam. Ze is een vrolijk, lief en leergierig meisje dat met alles mee wil doen. Dat ze het Syndroom van Down heeft, staat haar niet in de weg. Dankzij goede afstemming en samenwerking tussen haar ouders, de school en partners, waarbij dagelijkse begeleiding en structuur sleutelwoorden zijn, groeit Kyara elke dag. Een prachtig voorbeeld van passend onderwijs dat je een glimlach geeft.  

Bewust een reguliere basisschool

Kyara ging naar de reguliere peuterspeelzaal in Heesch zonder begeleiding en daarnaast naar Early Bird, een speciale voorschoolse groep bij Cello. Haar ouders Jeroen en Margie schakelden cluster 3 in om hen te ondersteunen bij het zoeken naar een basisschool voor Kyara. Ze kwamen uit bij De Toermalijn (inmiddels De Toermalijn-Delta) in Heesch, het dorp waar het gezin woont. Margie: “We gingen op zoek naar een school dichtbij huis omdat we elkaar hier kennen. De omgeving en mensen zijn voor Kyara vertrouwd en maakten het makkelijker om af te spreken met andere kinderen. Ook hebben we bewust gekozen voor een reguliere basisschool voor onze dochter, omdat ze zoveel drive had om te leren.”

Een goede start

De eerste afspraak met Jeroen en Margie herinnert intern begeleider (ib’er) Angeline van Mun zich nog goed: “Ze hadden een prachtige foto bij zich van hun dochter. Samen met de toenmalige directeur van De Toermalijn en Nellie Eeuwema van cluster 3 hadden we een verkennend gesprek over de behoeften van Kyara, de benodigde extra ondersteuning en de wederzijdse verwachtingen. Daarna zijn de directeur en ik een kijkje gaan nemen op de peuterspeelzaal in Heesch, om te horen en zien welke begeleiding Kyara nodig heeft. En samen met de toekomstige leerkracht ben ik gaan kijken bij Cello, om te observeren hoe Kyara in de groep functioneerde. We maakten goede afspraken en besloten rustig op te bouwen, om de overstap van voorschool naar de basisschool voor Kyara soepel te laten verlopen.”

Veiligheid en begeleiding

Ouders Jeroen en Margie zorgen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) voor de verzorging van Kyara, bijvoorbeeld bij gym. Vanuit het samenwerkingsverband zijn er arrangementsgelden voor de begeleiding bij het onderwijs. Jeroen: “Vanaf het begin is Kyara heel goed geaccepteerd op school, door klasgenootjes en andere ouders. En andersom wende Kyara ook snel. Ze heeft langer over groep 1 en 2 gedaan; in die periode lag de focus vooral op veiligheid en begeleiding. Een gespecialiseerd logopediste en een ambulant begeleider zorgden voor extra ondersteuning. We hebben met elkaar echt een kernteam rondom onze dochter gevormd.”

Stapje voor stapje

Vanaf groep 3 werd het arrangement voor Kyara vanuit SWV PO 30 06 opgeschroefd. Daardoor kon Angeline intensievere begeleiding bieden, iets wat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doet. Angeline: “Vier ochtenden per week werken we drie kwartier aan gerichte werkjes. Twee dagen per week hebben we nog een extra contactmoment van een half uur. En op vrijdag krijgt Kyara begeleiding vanuit het PGB, onder andere bij de gymles. Deze aanpak geeft Kyara structuur. Samen met ondersteuningsspecialist Desirée bekijk ik welke leerlijnen en aanbod het beste bij haar passen. We zoeken naar middelen en methodes voor taal, spelling en rekenen die goed aansluiten bij haar manier van leren. Zo zetten we steeds stapjes. Kyara groeit elke dag. Ze richt haar blik steeds meer op de wereld, in plaats van op zichzelf. En waar ze voorheen vooral vertelde hoe haar eigen weekend was, vraagt ze nu ook aan mij of ik een leuk weekend had. Ze durft steeds meer en blijft me verrassen. Van haar taakwerkhouding kunnen overigens veel kinderen iets leren; ze is ontzettend gedreven!”

Samen ontdekken

“Vorig jaar zat Kyara in het lokaal naast me”, vertelt Lara, leerkracht van groep 7 op De Toermalijn-Delta. “Er is veel overdracht tussen leerkrachten, maar tegelijkertijd moest ik zelf ontdekken hoe het is om een leerling met het Syndroom van Down in de klas te hebben. Het is heel fijn dat Angeline ons team daarbij begeleidt. De eerste weken van dit schooljaar moest Kyara ook zelf even de kat uit de boom kijken, maar ze vond al heel snel haar draai. Net als de andere leerlingen is ze nu bezig met een spreekbeurt. Kyara heeft veel interesse in de andere kinderen en is erg gemotiveerd. Soms is ze boos, dat is een teken dat ze ergens mee zit, maar het niet goed kan verwoorden. Dan zoeken we samen met ons team en Kyara’s ouders naar wat er aan de hand kan zijn.”

Het liefste naar school

Wat de toekomst voor hun dochter brengt, is een vraag die Jeroen en Margie steeds meer bezig houdt. “Klasgenootjes gaan meer pubergedrag vertonen en het verschil tussen Kyara en leeftijdgenootjes wordt daardoor groter. Dat zal komend jaar nog meer het geval zijn. Maar ze gaat nog steeds liever naar school dan dat ze vrij is. Als het aan Kyara ligt, zit ze zeker tot en met groep 9 op deze school!”

Drie vragen aan Kyara

  1. Wat vind je het leukste aan basisschool De Toermalijn-Delta?
    “Spelletjes doen op de speelplaats.”

  2. Wat vind je het leukste om te doen op school?
    “Ik word blij van samenwerken met een klasgenootje.”

  3. Waar ben je trots op?
    “Op spelling: ik kan goed en netjes schrijven!”