Inclusiever onderwijs en opvang binnen Sint-Oedenrode

Onderstaand bericht is overgenomen van Mooirooi.nl (bekijk het origineel). Een prachtige samenwerking!

Afgelopen jaar is het concept ‘Verbinding Plus’ van kinderopvang De Verbinding geïntegreerd in de richting ontwikkelingen ‘naar inclusiever onderwijs, gelijke kansen voor elk kind.’ Samen met partners SKOSO (zeven scholen), De Springplank (SAAM), kinderopvang De Verbinding, gemeente Meierijstad en het Samenwerkingsverband PO 3006 (SWV) zijn uitgangspunten en kaders geformuleerd om te komen tot inclusiever onderwijs en opvang binnen Sint-Oedenrode.

Met elkaar streven ze naar een doorgaande lijn van 0-13 jaar in preventief goede basiskwaliteit en basisondersteuning, tijdige signalering en inzet van extra ondersteuning gericht op het versterken van het handelen van professionals én de optimale ontwikkeling van elk kind op school, bij de opvang en thuis. Ouders worden preventief betrokken als belangrijke partner. De ambitie van de Rooise partners is daarbij om de muren tussen onderwijs, opvang en zorg zoveel mogelijk te slechten, zodat snel en thuisnabij de juiste (extra) ondersteuning kan worden geboden. Daarnaast is de ambitie om professionals van alle organisaties intensief met elkaar te laten samenwerken, gericht op versterking van het vakmanschap en het leren van en met elkaar. De samenwerking tussen de partners wordt bekrachtigd middels een samenwerkingsovereenkomst.