“We bundelen energie om het in onze regio goed te doen”

Binnen onze regio werken heel veel mensen samen aan het bieden van passend onderwijs: leerkrachten, IB’ers, trajectbegeleiders, ondersteuningsspecialisten, ouders, externe partners zoals gemeenten en jeugdhulp, maar ook schoolbesturen bijvoorbeeld. Hoe kijken zij aan tegen passend onderwijs en het samenwerkingsverband? Wie zijn de gezichten van SWV PO 30 06? Dat laten we zien in een reeks interviews.

Jack Daalmans is directeur-bestuurder SKPO Novum. Hij is samen met 13 andere schoolbesturen lid van de Algemene Leden Vergadering (ALV), het toezichthoudend orgaan van SWV PO 30 06.

Hoe kijk jij naar passend onderwijs?

Jack: “We zijn nu een aantal jaren op weg met passend onderwijs. Ik merk dat het een zoektocht was en nog steeds is, met name voor de professionals in de scholen. Kinderen die iets extra’s nodig hebben, krijgen die ondersteuning nu zoveel mogelijk op de reguliere school. Dat vind ik positief aan de wet op passend onderwijs. Maar die extra ondersteuning is er niet voortdurend. Dat betekent dat de leerkrachten er op andere momenten alleen voor staan in de groep. Dat is pittig voor ze.”

Hoe krijg je als bestuurder te maken met passend onderwijs?

“Als directeur-bestuurder ben ik lid van de ALV. Ik merk dat we met elkaar echt de krachten bundelen om zo goed mogelijk invulling te geven aan passend onderwijs in onze regio. Joris Elbers, de bestuurder van het samenwerkingsverband, is gedreven, ambitieus, legt echt contact met scholen en betrekt ouders; ook dat vind ik heel positief. Ik ervaar echt dat passende zorg voor ieder kind voorop staat in ons samenwerkingsverband. Het is tegelijkertijd een complexe opdracht.

Binnen Novum ben ik minder met het uitvoeren van passend onderwijs bezig; dat gebeurt echt op de scholen; door onze leraren, IB-ers, arrangementbegeleiders en trajectbegeleider. Maar omdat we geen groot bestuur zijn, kan ik makkelijk betrokken worden bij lastige thema’s. Directeuren vinden het soms prettig om even te kunnen sparren.”

Hoe kijk je terug op 2019?

“De ontwikkeling rondom de nieuwe Schoolondersteuningsprofielen vind ik  krachtig. Het kiezen van de tool, de bijeenkomsten die georganiseerd worden, de ondersteuning: door deze aanpak kunnen we op een goede manier samen verder. Ook de bijeenkomsten die het afgelopen jaar georganiseerd zijn voor ouders en professionals vind ik heel waardevol. Ze dragen bij aan het vormen van een gezamenlijke visie en mensen kunnen elkaar ontmoeten, ze krijgen meer begrip voor elkaar. Goed dat we op zo’n toegankelijke manier de uitdagingen waar we tegenaan lopen bespreekbaar maken. Dat komt mede doordat we binnen het samenwerkingsverband de juiste mensen op de juiste plekken hebben. Er is veel ervaring en deskundigheid.”

Wat zie jij, als directeur-bestuurder, als uitdagingen?

“Ervoor zorgen dat ons onderwijs passend is bij wat de leerlingen in ons samenwerkingsverband nodig hebben, zal altijd al een uitdaging op zich blijven. Ik zie in de praktijk regelmatig de kracht van passend onderwijs. Tegelijkertijd ervaar ik ook dat het soms stevig wringt bij leerkrachten of in groepen. Er wordt veel van onze collega’s gevraagd. De uitdaging blijft pittig en daarbij hebben we elkaar nodig. Het is de kunst om de structuren eenvoudig en effectief te houden.”

Hoe kijk je terug op de totstandkoming van het ondersteuningsplan?

“Dat is op een gedragen manier gedaan. Ook de vorm spreekt me aan: duidelijk, scherp, toegankelijk. Dat helpt bij het begrijpen van moeilijke materie. Wat ik ook goed vind, en wat lijkt op het proces dat wij bij Novum doorlopen, is het aanbrengen van een scherpe focus. Niet 101 dingen half doen, maar de juiste keuzes maken en die dingen goed doen. Dat werkt veel beter.”

2020 staat voor de deur. Waar zie je naar uit?

“Ik werk nu ongeveer anderhalf jaar bij Novum. Ik ervaar goede energie binnen de teams van Novum en de onderwijskundige ontwikkelingen die gaande zijn. Diezelfde goede energie ervaar ik ook in de contacten met en de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband. Ik heb er veel vertrouwen in dat we daar samen mooie nieuwe ontwikkelingen tot stand brengen. Onderaan de streep geldt voor mij dat alle leerlingen uit de regio goed onderwijs horen te krijgen. En daar hebben we het samenwerkingsverband beslist bij nodig. Ik hoop oprecht dat we de energie vasthouden die er nu is!”