“Door de OPR weet ik welke ontwikkelingen er spelen”

Hoe is het om lid te zijn van de ondersteuningsplanraad (OPR) van SWV PO 30 06? We vroegen het aan Jikke Talla-Planting. Zij is IB’er op basisschool Bernadette (onderdeel van SKIPOV) te Veghel. Sinds schooljaar 2018-2019 is ze tevens lid van de OPR.

Waarom ben je lid geworden van de OPR?

“Eén van mijn collega IB’ers van SKIPOV, die tevens OPR-lid was, ging met pensioen. Zij vroeg of het iets voor mij zou zijn om haar plek over te nemen. Het leek me leuk om mee te denken, want in mijn werk heb ik vaak te maken met passend onderwijs. Ik ben de uitdaging aangegaan en heb er nog geen moment spijt van gehad.”

Wat brengt lid zijn van de OPR jou?

“Het werkt voor mij meerdere kanten op. Allereerst vind ik het fijn om vanuit mijn dagelijks werk als IB’er mee te kunnen denken en mijn stem te laten horen. Ik weet wat er speelt en kan ervaringen delen. Ten tweede kan ik de zaken die ik hoor tijdens de OPR vergaderingen weer meenemen naar mijn werk. Zo weet ik nu bijvoorbeeld beter hoe het werkt om leerlingen door te verwijzen naar het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Daarnaast ben ik ook moeder van schoolgaande kinderen. Die ervaring neem ik ook mee.

Door mijn rol als OPR-lid is het samenwerkingsverband een stukje dichterbij komen te staan. Voorheen was het voor mij vooral een functioneel orgaan, dat vooral op de achtergrond was. Nu weet ik beter welke ontwikkelingen er spelen.”

Hoe maak je zelf de link van de OPR naar je collega’s?

“Doordat SWV PO 30 06 goed nadenkt over de communicatie, bijvoorbeeld met duidelijke filmpjes en posters, kan ik het team op mijn school ook beter meenemen in de ontwikkelingen. Ik moet er wel bijzeggen dat ik denk dat het samenwerkingsverband vooral zichtbaarder is voor IB’ers, maar voor leerkrachten minder. Daarom heb ik collega’s eerder dit jaar actief uitgenodigd voor de personeelsbijeenkomsten. Die rol nemen vind ik belangrijk.”

Hoe kijk je terug op de totstandkoming van het ondersteuningsplan?

“Ik dook er halverwege het proces in. De OPR had toen al volop meegedacht. Wat ik heel fijn vond was dat de inbreng van de OPR echt meegenomen is, dat zien we terug in het ondersteuningsplan. Er wordt echt naar ons geluisterd en iets gedaan met wat we zeggen.”

Wat wordt er zoal besproken in een OPR vergadering?

“We bespreken elke vergadering met de bestuurder de speerpunten uit het jaarplan: hoe staat het ervoor, welke stappen zijn er gezet? We werken met elkaar aan doelstellingen en het ondersteuningsplan is dus geen pak papier dat in de kast blijft liggen. Het is heel fijn om zo meegenomen te worden in het proces en mee te mogen denken vanuit onze eigen ervaring. Een concreet voorbeeld: het dyslexiespreekuur is op een vaste dag en vaste tijd. Maar iemand die nooit op die dag werkt, kan het dyslexieteam dan niet bereiken. Zoiets benoemen we en we denken mee over mogelijke oplossingen.”

Wat houdt je verder bezig?

“De communicatie met ‘de achterban’ kan nog versterkt worden, maar dat is tevens ingewikkeld. Een school heeft een MR, een schoolbestuur een GMR, het samenwerkingsverband heeft een OPR, en er is zoveel informatie die gedeeld wordt. Toch vind ik het belangrijk dat mijn collega’s binnen SKIPOV ook goed geïnformeerd zijn. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SKIPOV heeft me uitgenodigd om te komen vertellen over het samenwerkingsverband: wat is het doel, welke geldstromen zijn er, hoe past dit bij het beleid van SKIPOV? Uiteraard ga ik daar enthousiast mijn verhaal delen. En als iemand nog tips heeft over hoe we als OPR onze achterban (medewerkers van scholen en ouders) beter kunnen bereiken, dan horen we het heel graag!”

Vragen, tips of ideeën? Je kunt de OPR bereiken via opr@swvpo3006.nl.

 

Binnen onze regio werken heel veel mensen samen aan het bieden van passend onderwijs: leerkrachten, IB’ers, trajectbegeleiders, ondersteuningsspecialisten, ouders, schoolbesturen, de OPR, externe partners zoals gemeenten en jeugdhulp. Hoe kijken zij aan tegen passend onderwijs en het samenwerkingsverband? Wie zijn de gezichten van SWV PO 30 06? Dat laten we zien in een reeks interviews. Lees hier het interview met bestuurder Jack.

 

Tags: