Jeugdhulp en onderwijs: verbetering verbindingen tussen CJG en scholen Oss

Onderwijs, welzijn en gemeente: samen willen we kinderen, jongeren en gezinnen de beste ontwikkelkansen bieden. Het onderwijs en het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) werken daarom nauw samen. Concreet betekent dit dat als kinderen, jongeren en gezinnen jeugdhulp en ondersteuning nodig hebben, de school daarvoor terecht kan bij het CJG en bij de daaraan verbonden onderwijscontactpersoon (OCP) van de school. Dit is de basisafspraak voor elke school.

Om de samenwerking te verstevigen, maakten de gemeente Oss, het CJG (Ons Welzijn) en beide Samenwerkingsverbanden (SWV PO 30 06 en SWV VO 30 06) verbeterafspraken. Deze gaan vanaf 1 oktober 2020 in.

 

Wat gaat er veranderen?

 • Voor elke school blijft de basisafspraak staan. Maar de onderwijscontactpersoon krijgt een pro-actievere rol. Dat betekent dat hij/zij vaker uit eigen beweging met de school contact opneemt om te horen hoe het gaat of dat er iets speelt wat aandacht nodig heeft. Hiermee willen we zorgen dat het CJG tijdig betrokken is, o.a. om kleine zaken klein te houden.
 • Er zijn in Oss enkele scholen waar er veel hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van jeugdigen en gezinnen zijn. Deze scholen krijgen extra inzet van de onderwijscontactpersoon van het CJG. Concreet betekent dit dat op deze scholen gemiddeld een dagdeel per week een onderwijscontactpersoon fysiek aanwezig zal zijn. We verwachten dat onderwijs en CJG op deze manier samen betere ondersteuning kunnen bieden en meer grip krijgen op complexe casuïstiek.
 • Het CJG gaat werken in clusters. Zo zorgen we ervoor dat als een onderwijscontactpersoon uitvalt, een collega uit hetzelfde cluster de taken kan overnemen. Een ander voordeel van clustering is dat de onderwijscontactpersonen per cluster samen kennis ontwikkelen en ervaringen uit kunnen wisselen.

 

Welke scholen krijgen extra inzet?

De selectie van de scholen voor het extra aanbod is gedaan in samenspraak met de Samenwerkingsverbanden PO en VO 30 06. In dit bestand kun je zien op welke school de basisafspraak geldt of de extra inzet. De onderwijscontactpersoon neemt contact op met de scholen die extra inzet krijgen om af te spreken wanneer hij/zij aanwezig zal zijn.

 

Wat zijn en blijven de taken van het CJG en de onderwijscontactpersonen?

Ongeacht of een school basis of extra inzet krijgt, blijven de taken van het CJG en OCP blijven hetzelfde. Dit zijn:

 • Consultatie;
 • Aansluiten bij het multidisciplinair overleg;
 • Informatie en advies voor jeugdigen en ouders;
 • Vraagverheldering;
 • Opvoedondersteuning tot gemiddeld 5 gesprekken;
 • Indien nodig het inzetten van specialistische zorg;
 • Verwijzing (intern/extern).

 

Hoe gaat het verder?

Eind november 2020 is er een tussenevaluatie met input van de betrokken partijen om te zien of en hoe de nieuwe afspraken werken. Dit soort evaluaties blijven we doen.

 

Meer informatie

Voor vragen of een toelichting kunnen de scholen terecht bij:

 • Lisanne Peters, SWV PO 30 06, voor vragen over primair onderwijs, Email: peters@swvpo3006.nl, tel. 0412 617 077
 • Jeroen vd Cruijsen, SWV VO 30 06, voor vragen over het voortgezet onderwijs Email: vdcruijsen@swvvo3006.nl, tel. 0412 617 077
 • Alma Wijnia, CJG/Ons Welzijn; voor vragen over het CJG en OCP-en: Email: wijnia@ons-welzijn.nl , tel. 088 374 2525
 • Marcel Verhoef, gemeente Oss, voor vragen over het beleid: Email: verhoef@oss.nl , tel. 14 0412