LOTkeuzehulp een uitkomst voor (dreigende) thuiszitters

In Nederland volgen circa 15.000 kinderen en jongeren – zo’n 6 op de 1.000 – om uiteenlopende redenen geen onderwijs. Daarnaast dreigen ook kinderen uit te vallen, bijvoorbeeld doordat er in het voortgezet onderwijs minder compensatie en hulp is dan in het basisonderwijs. Het Heliomare Interventie Team Thuiszitters (H.ITT) ging op zoek naar digitale hulpmiddelen waarmee deze kinderen en jongeren geholpen zijn. Dat resulteerde in de LOTkeuzehulp. Deze nieuwe tool helpt hen, hun begeleiders en ouders om apps en ICT-hulpmiddelen te vinden die helpend zijn bij het ontwikkel- en leerproces. De LOTkeuzehulp is tot stand gekomen na landelijk onderzoek, getest door leerlingen en professionals én nu voor iedereen beschikbaar.

LOTkeuzehulp: een praktische tool

DE LOTkeuzehulp – LOT staat voor Leerling Ondersteunende Tools – is een praktische, interactieve pdf die is onderverdeeld in zes categorieën: dit ben ik, zelf doen, gezondheid, leren leren, advies/hulp en samen. Bij elke categorie is met een landelijk onderzoek geïnventariseerd welke apps goed helpen. Deze zijn, elk met een korte beschrijving, specificaties en vaak een review van een leerling, opgenomen in de LOTkeuzehulp. Met deze tool kunnen leerlingen zelf, al dan niet met hulp van begeleiders of ouders, kijken welke app hun aanspreekt en deze uitproberen.

Gebruik van apps

In het onderwijs denken we bij apps vooral aan digitaal lesmateriaal. Maar (dreigende) thuiszitters lopen vaak vast op andere dingen, die ervoor zorgen dat de leerling niet eens tot leren komt. Apps kunnen dan erg helpend zijn. Bijvoorbeeld om de dag te plannen, het leerritme te bepalen, emoties te leren herkennen en reguleren, te herinneren welke spullen mee naar school moeten maar ook bij lotgenotencontact.

Zelf aan de slag met apps

Rik Lips van het Heliomare Interventie Team Thuiszitters: “De grootste groep thuiszitters waar wij mee werken is gemiddeld 14 jaar en zit in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is er vaak voldoende compensatie en hulp, maar in het VO lopen ze vast. We vinden het belangrijk dat deze leerlingen leren om zelf hun ‘struikelblokken’ aan te pakken. De leerling kan een app overal en altijd inzetten. De begeleider helpt de leerling bij het integreren van de app in zijn leven. Op deze manier kan ICT laagdrempelig helpen zelfstandigheid en autonomie te ontwikkelen. We hopen dat de LOTkeuzehulp helpt hierbij. De eerste reacties zijn erg positief!”

Innovatievraag

De LOTkeuzehulp is ontwikkeld vanuit een innovatievraag van de PO-Raad: ‘Hoe kunnen ICT hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het onderwijs?’. De LOTkeuzehulp is het eindproduct van de innovatievraag, die onderdeel uitmaakt van het dossier Onderwijs en ICT van de PO-Raad.

Nieuwsgierig of zelf aan de slag gaan met de LOTkeuzehulp?

De LOTkeuzehulp is te bekijken en te downloaden via www.heliomare.nl/lot-keuzehulp.

Heb je tips voor andere bruikbare apps (geen commerciële partijen)? Stuur dan een bericht naar lot-keuzehulp@heliomare.nl