Mastertalk ‘Werk maken van gelijke kansen’

Samen met Piex maakten we drie mastertalks over inclusief onderwijs. Het zijn video’s van gesprekken met verschillende experts, die allemaal hun eigen perspectief hebben en ervaringen delen. Gegarandeerd inspirerend en leerzaam!

De tweede mastertalk is van Dr. Linda van den Bergh. Linda is haar loopbaan gestart voor de klas in het basisonderwijs en ze is nu lector bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Daar doet zij praktijkgericht onderzoek naar professionalisering van onderwijsprofessionals op het gebied van diversiteit. De invloed van houding, opvattingen en verwachtingen is hierbij haar kernthema.

Hoe waardeer jij diversiteit?

In deze tijd van Passend Onderwijs, veel aandacht voor kansen(on)gelijkheid en het werken aan inclusiever onderwijs is het afstemmen op diversiteit belangrijker dan ooit. In dit afstemmen spelen bewuste processen: differentiatie, maar ook onbewuste processen. Je opvattingen en verwachtingen hebben invloed op je handelen. Hoe bewust ben jij je hiervan? Daarover gaat deze mastertalk. Je kunt hem hier zien:

Mastertalk | Werk maken van gelijke kansen door Linda van den Bergh

Meer zien?

Tot 1 december zijn deze mastertalks vrij te bekijken. Ben jij professional in de regio van SWV PO 30 06? Dan kun je ze erna ook nog terugvinden in Piex.

Er volgt nog een mastertalk met Dolf van Veen (mede-oprichter platform Naar inclusiever onderwijs). De eerste masterclass was met Teun Dekker.

We hopen dat we met de mastertalks veel onderwijsprofessionals kunnen inspireren om hun eigen visie en inclusieve handelen verder te ontwikkelen.