Meer talen leren is goed!

Meer talen leren is goed!

Recent is er een campagne gestart in de gemeente Oss over meertalig voorlezen. Zeker de moeite waard om te bekijken!

Op de website vind je diverse filmpjes met als thema meertalig voorlezen. “Het doel is om ouders voor te lichten over het belang van voorlezen en waar op te letten wanneer je je kind meertalig opvoedt. Juist een (meer)talige opvoeding vergroot de kansen van kinderen. Daar hebben professionals ook een taak in te vervullen”, aldus de campagne.

Bekijk de filmpjes en meer informatie

Een van de initiatiefnemers is de intern begeleider van De Blinkerd. De leerlingen die je ziet op de filmpjes zijn ook allemaal leerlingen van deze school, die hoort bij schoolbestuur SAAM*.