Meer talen leren is goed!

Meer talen leren is goed!

In de gemeente Oss stimuleert de werkgroep van Global Goals Oss meertalig voorlezen. Dit doen zij in samenwerking met alle partners en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen in de gemeente Oss. Dit initiatief sluit aan bij het gezamenlijk doel om taal te stimuleren en te bevorderen.

Op de website van Global Goals Oss vind je diverse filmpjes met als thema meertalig voorlezen. “Het doel is om ouders voor te lichten over het belang van voorlezen en waar op te letten wanneer je je kind meertalig opvoedt. Juist een (meer)talige opvoeding vergroot de kansen van kinderen. Daar hebben professionals ook een taak in te vervullen”, aldus de werkgroep. Zeker de moeite waard om te bekijken!

Bekijk de filmpjes en meer informatie

Een van de initiatiefnemers is de intern begeleider van De Blinkerd. De leerlingen die je ziet op de filmpjes zijn ook allemaal leerlingen van deze school, die hoort bij schoolbestuur SAAM*.

Wat zijn Global Goals?

De Global Goals zijn 17 wereldwijde doelen die in 2015 zijn afgesproken met alle regeringsleiders van de wereld. Denk dan aan doelen zoals ‘Geen armoede’, ‘Geen honger’ en ‘Goede gezondheid en welzijn voor iedereen’.  De internationale term voor deze doelen van de VN is Sustainable Development Goals (SDG’s). De gemeente Oss draagt op haar eigen lokale manier bij aan de 17 wereldwijde doelen. Dit doet de gemeente met ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, met de Ossenaren en het Platform Global Goals Oss. Het stimuleren en bevorderen van taal valt onder SDG 4: kwaliteitsonderwijs.