Herhaling mini-training hoogbegaafdheid 15 december 2020

Zoals we eerder al schreven verzorgt het HB Atelier van ons samenwerkingsverband dit jaar diverse interessante webinars door ervaren sprekers.

Het tweede webinar, beter gezegd een mini-training over het vormgeven van ‘Rijke Lessen, die je aan het denken zetten’, vond plaats op woensdag 25 november. Vijftig mensen hebben hieraan deelgenomen. Het waren twee mooie online bijeenkomsten waar Minka Dumont zorgde voor een heldere theoretische onderbouwing en waarin ze de actuele ontwikkelingen koppelde aan de benodigde hogere denkvaardigheden. In kleinere groepen werden de bijbehorende opdrachten rondom hogere orde denkvragen met elkaar verkend waarbij ideeën werden gedeeld en getoetst aan elkaar. Het waren mooie ontmoetingen met onderwijsprofessionals vanuit het hele samenwerkingsverband en waarbij deze denkvragen inzetbaar bleken voor alle leeftijd kinderen en voor een veel bredere groep leerlingen dan alleen de meer- en hoogbegaafden kinderen. De beschikbaar gestelde materialen blijft voor de deelnemers aan deze trainingen beschikbaar.

Omdat de belangstelling voor deze trainingen groot is wordt deze mini-training opnieuw aangeboden voor alle onderwijsprofessionals van SWV PO 30 06 op dinsdag 15 december. Een eerste sessie op de middag voor de onderbouw en een tweede sessie op de avond voor de bovenbouw.

Rijke Lessen… zetten je aan het denken.

Deze tijd en de toekomst vragen om goede analytische, kritische en creatieve denkers. Toch is ‘leren denken’ geen schoolvak. De focus van onze activiteiten in de klas ligt nog erg vaak op ‘onthouden en begrijpen’ en dat is een gemiste kans! Niet alleen voor de begaafde leerlingen in je klas, maar voor álle kinderen geldt dat ze baat hebben bij activiteiten die hun denkvermogen ontwikkelen.

In dit webinar/mini-training leer je hoe je met het grootste gemak van jouw leerlingen échte  denkers maakt! Je leert hoe je vragen en opdrachten bedenkt waarover leerlingen flink moeten nadenken, om uiteindelijk het antwoord of de uitvoering te vinden.

Ervaren spreker

Minka Dumont is een ECHA-gediplomeerd hoogbegaafdheidspecialist met een ruime ervaring als leerkracht in het reguliere basisonderwijs en als plusgroepleerkracht. We kennen haar vooral van de grote hoeveelheid lesmateriaal, dat ze heeft ontwikkeld voor hoogbegaafde en cognitief getalenteerde leerlingen. Daarnaast verzorgt Minka inspirerende webinars en workshop voor leerkrachten.

Na de training ben je in staat om:

  • projecten en leeractiviteiten te creëren die actief het analytische, kritische en creatieve denkvermogen van de leerlingen aanspreken en ontwikkelen;
  • de lessen in je lesmethodes te verrijken met uitdagende denkvragen;
  • leerlingen te begeleiden tijdens het werken aan denkactiviteiten en hun ontwikkeling bij te houden.

 

En kun je de volgende dag al aan de slag met:

  • de voorbeeldmaterialen en projecten die elke deelnemer na afloop ter download ontvangt;
  • het omvormen van de reguliere lesmaterialen in uitdagende denkopdrachten;
  • uitleg geven aan leerlingen over hoe zij actief kunnen werken aan het verbeteren van denkvaardigheden.

 

Praktische informatie

De online mini-training is bedoeld voor leerkrachten en professionals van SWV PO 30 06. Deze wordt in ZOOM gegeven met interactieve momenten in break-out rooms. Je schrijft je in voor de middagsessie van 15.30 tot 17.00 uur (onderbouw) of voor de avondsessie van 19.00 tot 20.30 uur (bovenbouw). Voorafgaand en tijdens de sessie krijg je toegang tot leermiddelen en opdrachten.

Meedoen?

Schrijf je dan in via deze link. Heb je een vraag? Stuur dan een bericht naar hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl.