Nieuwe bestuurder voor SWV PO 30 06

De ALV van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is verheugd te kunnen melden dat Frank Kat per 1 augustus aanstaande benoemd wordt als bestuurder van ons samenwerkingsverband. Hij volgt Joris Elbers op die per 1 mei jl. een nieuwe uitdaging is aangegaan.

Frank (1964) heeft een brede ervaring binnen het (speciaal) onderwijs. Op dit moment heeft hij aansturende verantwoordelijkheid binnen Sint Lucas (MBO) en hij was jarenlang regio directeur onderwijs (gemandateerd bestuurder) binnen Kentalis.

Frank stelt kansen voor alle kinderen centraal: “Iedereen heeft talent en iedereen wil leren, dat is mijn uitgangspunt.” Hij ziet de ontwikkeling naar steeds inclusiever onderwijs als een mooie uitdaging en opdracht aan ons allen. Daarbij zijn kwaliteit van onderwijs en professionele samenwerking van betrokkenen rondom kinderen cruciaal.

Met de benoeming van Frank Kat spreken we het vertrouwen uit een kostbare opdracht verder in te vullen. Zo realiseren we de continuïteit om – samen en met focus – ons ambitieuze ondersteuningsplan verder betekenis te geven.

Harrie van de Ven & Edith van Montfort