Ondersteuningsplan

Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplan

 

Missie, visie en kernwaarden

Doen wat kinderen nodig hebben, is het uitgangspunt van ons handelen. Samen zijn we er voor alle kinderen, en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. De komende jaren werken we toe naar inclusief onderwijs. Dat vraagt om creatieve samenwerking binnen en buiten het samenwerkingsverband, waarbij niet systemen en procedures, maar kinderen en professionals centraal staan.

 

Onze kernwaarden zijn verbinding, resultaatgerichte ambitie en eigenaarschap.

 

Hier gaan we voor

Onze stip op de horizon is inclusief onderwijs. Dat is niet alleen een opdracht aan ons samenwerkingsverband en de besturen; we geloven er ook in. De komende jaren zetten we stappen om daar naartoe te werken. Hierbij staan de komende jaren 3 thema’s centraal:

1. Een sterke basis op elke school
2. Leren van en met elkaar
3. Goede samenwerking met partners

 

Ondersteuningsplan 2023-2027

 

Bijlagen bij het ondersteuningsplan

Op de pagina Downloads vind je andere documenten, zoals de jaarplannen.