Online intervisie bij meertaligheid

Elk schoolbestuur/school organiseert ondersteuning voor onderwijs aan meertalige kinderen. Soms is een situatie echter zo complex, dat de school behoefte heeft aan advies of ondersteuning. Bijvoorbeeld bij meertalige kinderen waarbij ook sprake is van andere problematiek of die zich onvoldoende (lijken te) ontwikkelen. Of omdat meertaligheid op groepsniveau zorgt voor ondersteuningsvragen.

Met zulke vragen kunnen professionals terecht bij het samenwerkingsverband. Marga en Renske, ondersteuningsspecialisten meertaligheid, werken vraaggericht. Zij kunnen ondersteunen op groepsniveau en bij complexe situaties.

Online intervisie

Ben je professional en herken je dit? Dan is de online intervisie iets voor jou. Het volgende vragenuur vindt plaats op 5 april van 15.00 tot 16.00 uur. Wil je deelnemen en/of een vraag stellen, mail dan voor 1 april je contactgegevens en eventuele vraag naar renske.debruijn@swvpo3006.nl en/of naar marga.smets@swvpo3006.nl.