Ontwikkeling ondersteuningsspecialisten

Vanaf 1 januari 2020 komen de ondersteuningsspecialisten (de voormalig SO/SBO-experts) in dienst bij ons samenwerkingsverband. Dit is een van de onderdelen die benoemd is in het speerpunt Organisatieontwikkeling van ons Ondersteuningsplan (pagina 36).

Waarom deze keuze?

Door de Ondersteuningsspecialisten een stevigere rol te geven binnen het samenwerkingsverband, kunnen we beter de koppeling maken met de ambities/doelstellingen die we willen bereiken. Niet alleen qua organisatieontwikkeling, maar ook op de andere speerpunten.

  • Door kortere lijnen, onder andere via de ACTA en een duidelijke positie van de Ondersteuningsspecialisten, worden we eerder in een traject betrokken. Zo kunnen we onze kennis delen, adviseren en preventief te werk gaan. Dit zorgt voor snellere ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.
  • We werken met Ondersteuningsspecialisten die eenduidig vanuit het samenwerkingsverband worden aangestuurd en ingezet. Ze zijn een onderdeel van het team. Hierbij is er verbinding met de besturen en de scholen door tijdelijke stationering voor een langere periode. De vragen van de scholen combineren we met de ambities vanuit ons samenwerkingsverband.
  • De inzet en het resultaat van deze experts is meetbaar en draagt bij aan het versterken van de basisondersteuning en de verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs. Daarnaast spelen de Ondersteuningsspecialisten een rol in het versterken van de leerkrachtvaardigheden op de scholen.

 

En nu?

Voor de herfstvakantie zijn met deze mensen arbeidsvoorwaardengesprekken gevoerd. De komende periode kijken we naar zowel de inhoud van hun werk als de taak-/functiebeschrijving. Ook gaan we over de nieuwe rol van de Ondersteuningsspecialisten in gesprek met de Trajectbegeleiders passend onderwijs en de aangesloten besturen. Op een aantal plekken draaien we inmiddels al pilots met de andere manier van werken. Die worden als heel positief ervaren. Lisanne Peters is aangesteld als teamleider van de Ondersteuningsspecialisten.

Na de jaarwisseling zullen we alle scholen, professionals, ouders en andere betrokkenen informeren over de stand van zaken, de ontwikkelingen en wat deze precies betekenen.