SWV PO 30 06

Ontwikkelingen en vacatures bij de Ondersteuningsplanraad

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij SWV PO 30 06 via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en adviseren over passend onderwijs in de regio. En bijvoorbeeld over hoe middelen verdeeld worden.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban, de ouders en medewerkers van de scholen.

Veranderingen bij de OPR vanaf zomer 2020

Voorheen was het zo dat de OPR-leden afgevaardigd werden door de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de scholen. Dit gaat veranderen vanaf komende zomer. We willen namelijk dat de OPR-leden echt deelnemen vanuit intrinsieke motivatie. Het volgende gaat er veranderen vanaf 1 augustus 2020:

  • De OPR heeft acht leden: vier ouderleden en vier personeelsleden.
  • We hebben vier kiesdistricten: Oss, Uden-Landerd-Bernheze, Meijerstad (exclusief Schijndel) en kiesdistrict SO en SBO scholen. Uit elk district komt er één ouder en één personeelslid.
  • Per bestuur mag er maar één personeelslid zitting nemen in de OPR.

 

In deze flyer lees je meer over de Ondersteuningsplanraad. 

Of bekijk dit filmpje!

 

Vacatures bij de OPR! Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en meer te leren over passend onderwijs? Grijp dan nu je kans! De Ondersteuningsplanraad van SWV PO 30 06 zoekt:

  • een ouderlid uit kiesdistrict Oss;
  • een ouderlid uit kiesdistrict SO en SBO scholen;
  • een personeelslid dat werkzaam is bij een van de volgende besturen: Filios Scholengroep, Simon Scholen of Optimus.

 

Is dit iets voor jou? Stuur dan voor 25 augustus je motivatie naar opr@swvpo3006.nl. Wil je eerst nog vragen stellen? Ook dan kun je mailen naar dit adres.