Op weg naar Samenwerkingsverband 2.0

In het begin van het schooljaar schreven we al dat we dit jaar volop samen op weg gaan naar Samenwerkingsverband 2.0. Dat doen we voortvarend, samen met alle aangesloten partijen. Een terugblik op de eerste helft van het schooljaar 2018-2019.

Nieuwe website en mailadressen

Op onze nieuwe website willen we kort en krachtig informatie geven aan ouders en aangesloten scholen over passend onderwijs. Een belangrijk onderdeel zijn de veelgestelde vragen voor en door ouders, scholen en partners. We zullen frequenter nieuws delen over relevante ontwikkelingen en in beeld brengen wat we doen. Met de nieuwe website zijn ook onze e-mailadressen veranderd: van @samenwerkingsverband3006.nl naar @swvpo3006.nl.

Voorbereidingen nieuw Ondersteuningsplan

De voorbereidingen voor een nieuw Ondersteuningsplan 2019-2023 zijn in volle gang. In de routekaart kunt u zien hoe dit proces doorlopen wordt met elkaar en wat relevante data zijn. Op dit moment werken diverse werkgroepen aan de zes speerpunten van de nieuwe beleidsperiode. Deze speerpunten zijn Basisondersteuning, Onder instroom, Terugplaatsing, Samenhang regulier/SO/SBO/Specialistische voorziening, Hoogbegaafdheid en Dyslexie. In elke werkgroep zijn bovenschools deskundigen, speciaal (basis)onderwijs en SO-experts vertegenwoordigd. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor ouders, ketenpartners en alle mensen werkzaam binnen de aangesloten besturen van het samenwerkingsverband. De data van deze bijeenkomsten staan ook in de routekaart vermeld.

Van TLC naar ACTA

Nog beter vormgeven aan passend onderwijs in de regio, dat is onze ambitie. Dat doen we bijvoorbeeld door lijnen korter te maken, door beter samen te werken en door efficiënter te werken. Eén van de wijzigingen is de verandering van de voormalige Toelaatbaarheidscommissie (TLC) naar de Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA). Lees er alles over op deze pagina.