Open dagen Kentalis College Oss

Kentalis Compas College in Oss is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 2) voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De school bestaat uit twee locaties: één locatie voor praktijkonderwijs en één locatie voor onderwijs op alle niveaus van het vmbo.

In januari en februari zijn op verschillende momenten de deuren voor de leerlingen geopend en kunnen ze kennis maken met de school. Bekijk de uitnodiging en het programma

Aanmelden voor een rondleiding of een proefles/-dag kan bij de intern begeleiders: