Ouders en professionals denken mee over ons ondersteuningsplan

Ouders en professionals denken mee over ons ondersteuningsplan

Elke vier jaar maken we een nieuw ondersteuningsplan. Daarin staat waar we met elkaar – alle besturen, scholen, professionals uit onze regio, samen met partners en ouders – aan werken. Op dit moment halen we input op voor ons nieuwe ondersteuningsplan. We gaan met ouders en professionals in gesprek over wat er goed gaat, wat we belangrijk vinden, wat er beter kan en wat beter móet. Al die input nemen we mee bij het maken van het nieuwe ondersteuningsplan.

In september zijn er diverse sessies waar je mee kunt praten. Frank Kat, bestuurder van SWV PO 30 06, start de avonden met een inleiding: wie is het samenwerkingsverband, waar staan we nu en wat zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren? Daarna is het tijd voor dialoog, want juist door met elkaar in gesprek te gaan leren en horen we het meeste. We blikken terug op de eerste twee sessies. Wil je ook nog een keer aanschuiven? Meld je dan snel aan voor 29 september!

Terugblik avond met ouders

Op 15 september gingen medewerkers van het samenwerkingsverband in gesprek met ouders. Communicatie blijkt dan een belangrijk onderwerp te zijn: “Passend onderwijs kan ingewikkeld zijn en je weet niet altijd waar je goede informatie kunt vinden. En wat betekenen al die termen eigenlijk?” Deze vragen geven aan dat ons nieuwe ouder- en jeugdsteunpunt erg waardevol kan zijn! Op de website van het steunpunt vinden ouders het antwoord op zulke vragen. Maar ook de persoonlijke communicatie tussen school en ouders vraagt aandacht, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van overstappen naar het reguliere onderwijs als een kind op het speciaal (basis)onderwijs zit. Ouders vinden het belangrijk dat hun kind welkom is op elke school en dat daarbij niet de beperking of ondersteuningsbehoefte, maar de talenten van het kind centraal staan. Samen spelen, leren, opgroeien en anderen ontmoeten in de eigen omgeving: dat is ieders wens.

Terugblik eerste sessie met professionals

Op 20 september kwamen professionals van allerlei scholen en besturen bij elkaar. Daarbij werd veel gesproken over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit is zeker een blijvend aandachtspunt, omdat scholen vaak te maken krijgen met zorgvragen die niet tijdig opgepakt kunnen worden door bijvoorbeeld wachtlijsten bij de GGD en andere jeugdhulpverleners. Een aanwezige beleidsambtenaar gaf aan dat mede daarom de preventie in de voorschoolse periode nog belangrijker wordt. Dat herkennen we als samenwerkingsverband: aandacht voor de voorschoolse periode en onderinstroom zal ook de komende jaren de nodige aandacht krijgen. Ook ging het regelmatig over de noodzaak tot anders organiseren – denk aan de personeelstekorten in het onderwijs -, maar ook de kansen die dit biedt om meer van elkaar te leren en elkaar aan te vullen.

Een mooie conclusie op de avond: “Elke dag wil elke leerkracht het verschil maken voor kinderen. We kunnen het dus steeds hebben over de randvoorwaarden, maar de beweging naar meer inclusie begint altijd met je eigen mindset.”

Dank aan iedereen die aanwezig was en mee heeft gedacht. We nemen jullie ervaringen en ideeën zeker mee! In het voorjaar van 2023 zal het nieuwe ondersteuningsplan gereed zijn. Uiteraard houden we je op de hoogte via de website en onze social media kanalen.