Passend onderwijs thuis: oproep!

Nu kinderen niet naar school kunnen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, wordt overal onderwijs op afstand/thuisonderwijs gerealiseerd. Professionals delen volop tips, handige tools etc. Waardevol! We zien echter dat er weinig informatie – overzichtelijk en op één plek – beschikbaar is voor kinderen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is dat zij de juiste ondersteuning krijgen, zowel van professionals als ouders. Dat kan en moet anders!

Gisteravond zijn we gaan bouwen aan www.passendonderwijsthuis.nl. Met dit platform willen we kennis hierover bundelen en delen: tips, handige websites, informatie over specifieke thema’s zoals hoogbegaafdheid etc. Dit zowel voor professionals, ouders, als kinderen. En zoveel mogelijk gericht op passend onderwijs. De website is nog in eerste opzet en gaan we achter de schermen professionaliseren. Op dit moment is veel informatie gericht op PO, maar we gaan ook kijken hoe we de site kunnen uitbreiden voor het VO.

Wat kun jij doen?

 

1. Wij zijn op zoek naar tips, trics, handige (digitale) tools, ideeën etc. specifiek voor:

  • ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte (denk aan: motivatie-, gedrag- of leerproblematiek)
  • professionals die werken bij samenwerkingsverbanden en/of met kinderen met een ondersteuningsbehoefte
  • professionals die thuisonderwijs op afstand verzorgen, ook voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  • kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben

 

Heb je aanvullingen die nog niet op www.passendonderwijsthuis.nl staan? Met name over specifieke thema’s, zoals dyslexie, leer- of gedragsproblemen etc.? Mail ze dan naar info@passendonderwijsthuis.nl. Zet in je mailtje voor wie de informatie bedoeld is (ouders, professionals of kinderen) en of deze specifiek voor PO of VO bedoeld is.

Nieuws en actuele info kun je ook delen in deze LinkedIn groep!

2. Stel je kennis en tijd beschikbaar!

Als aanvulling willen we een pool maken van professionals, met wie ouders of professionals kunnen (video)bellen om advies te vragen. Wil je hier aan mee doen? Vul dan dit formulier in.

3. Breng het platform onder de aandacht in je netwerk

We hebben jou nodig Passend onderwijs thuis te laten groeien. We leggen al contacten met landelijke instanties, maar hebben juist onderwijsprofessionals nodig om kennis uit te breiden. Delen kan als volgt:

 

Heb je een vraag? Stel deze dan bij voorkeur via e-mail: info@passendonderwijsthuis.nl.

Laten we dit initiatief samen verder ontwikkelen, zodat thuisonderwijs ook voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte werkt. Dankjewel voor je betrokkenheid!