Speerpunt en factsheet onderinstroom

In het ondersteuningsplan 2019-2023 van SWV PO 30 06, is één van de speerpunten ‘onderinstroom’. Onderinstroom kan op diverse manieren gedefinieerd worden, in het kort gaat het over kinderen die gaan starten in het onderwijs. Binnen SWV PO 30 06 verstaan we onder onderinstroom:

  • Kinderen van 5 jaar of jonger die maximaal 5 maanden binnen het reguliere basisonderwijs hebben gezeten en vervolgens naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) zijn overgestapt.
  • Kinderen jonger dan 5 jaar, die direct het onderwijs starten binnen het SBO of SO.
  • Kinderen van 5 jaar of jonger die vanuit een (speciale of reguliere) voorschoolse voorziening de overstap gaan maken naar het onderwijs en waarbij een hulpvraag op het gebied van onderwijsondersteuning speelt.

 

Waarom is onderinstroom een speerpunt?

Het speerpunt heeft de aandacht gekregen, omdat er enerzijds gezien werd dat een redelijk aantal kinderen meteen binnen S(B)O de basisschool start en er anderzijds geluiden en ervaringen waren dat de zoektocht naar een passende school voor onderinstromende leerlingen niet altijd soepel/vlekkeloos verloopt.

Wat willen we bereiken?

We hebben onszelf daarom als doel gesteld om een doorgaande lijn te realiseren van ontwikkeling en ondersteuning, van voorschools naar basisonderwijs. Een goede samenwerking tussen peuteropvang, onderwijs, jeugdzorg en zorg is daarbij erg belangrijk. De afgelopen periode zijn er mooie samenwerkingen ontstaan en hebben we kunnen zien wat een doorgaande lijn op kan leveren voor kinderen (daarover meer volgend jaar!​). We willen als SWV PO 30 06 een verbindende schakel zijn en bij onderinstromende leerlingen meedenken over passend onderwijsaanbod en over de mogelijkheden voor ondersteuning op (speciale) scholen.

Hoe doen we dit?

Er zijn drie ondersteuningsspecialisten vanuit SWV PO 30 06 met expertise in onderinstroom, die kunnen meedenken met (reguliere en specialistische) voorschoolse voorzieningen, uiteraard in samenwerking met trajectbegeleiders Passend Onderwijs en de (speciale) scholen.  We willen dat voor iedereen duidelijk is wat wij hierin kunnen bieden. Daarom hebben we een factsheet onderinstroom ontwikkeld, waarin helder omschreven staat wie er mee kan denken en op welke manier diegene benaderd kan worden.

Contactformulier ondersteuningsspecialist onderinstroom

Meet weten over onze doelen op het gebied van onderinstroom? Bekijk dan het ondersteuningsplan en ons jaarplan.