Start Brussengroep Veghel voor familie van kinderen met beperking of psychische kwetsbaarheid

Start Brussengroep Veghel voor familie van kinderen met beperking of psychische kwetsbaarheid

Op 6 februari 2023 start Ypse Preventie in samenwerking met ONS Welzijn met de Brussengroep. Deze is bedoeld voor broers en zussen van kinderen met een beperking of een psychische kwetsbaarheid zoals AD(H)D of autisme.

Wat is de Brussengroep?

Broertjes en zusjes (brusjes) van een kind met een beperking of psychische kwetsbaarheid beseffen heel goed dat zij een broertje/zusje hebben dat zich anders ontwikkelt. Daarnaast ervaren zij dat dit kind een aparte positie inneemt in het gezin en anders wordt bejegend door de ouders en de omgeving. Soms hebben zij last van het gedrag van dit kind, de extra zorg en aandacht die dit van de ouders vraagt en van de reacties vanuit de omgeving.

De praktijk wijst uit dat brussen steun ervaren aan het uitwisselen van ervaringen in een groep met leeftijdgenoten en herkenning vinden bij elkaar.

In deze groep wordt met elkaar bekeken hoe je in de dagelijkse praktijk met situaties kunt omgaan en worden ideeën en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast wordt informatie gegeven over bepaalde beperkingen en psychische kwetsbaarheden, aangepast aan de leeftijd van het kind.

Praktische informatie

  • De Brussengroep is voor kinderen van 9-12 jaar.
  • Deze vindt plaats in Veghel.
  • Het zijn 6 bijeenkomsten op maandagmiddag (15.30 – 16.45 uur). De data vind je in de flyer.
  • Voorafgaand is een intake met ouders en het kind.
  • Deelname is gratis en een verwijzing is niet nodig.
  • Aanmelden kan via CJG Meierijstad of Ypse.

 

Startdata andere groepen

In gemeente Meierijstad en omliggende gemeenten gaan in 2023 ook andere groepen van start, voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Als er startdata bekend zijn zullen we deze delen.

Bekijk de flyer van de Brussengroep 
Bekijk de flyer preventie van Ypse 

 

Tags:
, ,