Start kleutergroep Sterrenkijker Oss

De Sterrenkijker Oss start vanaf schooljaar 2019-2020 met een kleutergroep. Hiermee kan voldaan worden aan de vraag die er op dit moment is binnen deze regio: een aanbod in het speciaal onderwijs voor kleuters. Met de kleutergroep kunnen we jonge kinderen meer thuisnabij onderwijs bieden, passend bij de visie van de aangesloten besturen van SWV PO 30 06 en het nieuwe ondersteuningsplan.

 

De afgelopen jaren heeft De Sterrenkijker meerdere malen de vraag gekregen of we ook kleuters konden plaatsen. Dit hebben we moeten afwijzen omdat we deze mogelijkheid niet hadden. Na overleg met ons samenwerkingsverband en met collega scholen van het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs uit Oss en Reek, is besloten om per ingang van augustus 2019 deze mogelijkheid wel te bieden. Dit vooruitlopend op de wens voor een specialistische voorziening in Oss, Uden en Veghel.

 

Over de Sterrenkijker

De Sterrenkijker is een school voor kinderen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren. Bijna altijd is er sprake van ingewikkelde problemen, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid. De leerlingen krijgen onderwijs in groepen van maximaal 14 kinderen. Aan elke groep zijn maximaal twee groepsleerkrachten verbonden.

 

De eerste aanmeldingen lopen op dit moment. Mocht u vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Maud vd Burgt en/of Amarins de Jong van de Sterrenkijker.