Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

In de aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 hebben meer dan 350 ouders, professionals en partners meegepraat over ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Hierbij is ook uitvoerig gesproken over het speerpunt meer- en hoogbegaafdheid. Deze input hebben we meegenomen in het nieuwe ondersteuningsplan.

Eén van de eerste acties is al opgepakt: het opstarten van een Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid. Van hieruit zijn er allerlei ontwikkelingen die in gang gezet zijn (of worden):

 • De concrete uitwerking van het speerpunt meer- en hoogbegaafden wordt door het steunpunt beschreven in een projectplan. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het projectplan, zodat we na de zomervakantie goed van start kunnen gaan.

 

 • Er is een stuurgroep samengesteld die gemandateerd namens de aangesloten schoolbesturen het projectplan moet goedkeuren en moet toezien op de uitvoering ervan. De stuurgroep bestaat uit:
  • Joris Elbers (Bestuurder SWV PO 30 06)
  • Monique Smits (directeur Montessorischool Elzeneind en basisschool De Blinkerd, SAAM)
  • Arjan Bakhuis (directeur basisschool Emmaus, Filios Scholengroep)
  • Tom Brocks (Rector Titus Brandsma Lyceum, Hooghuis) sluit als adviserend lid aan vanuit het voortgezet onderwijs.

 

 • Vanuit het Steunpunt worden drie werkgroepen/projectgroepen ingericht. De komende maanden starten we met het werven van projectgroepleden voor:
  • Projectgroep 1: Basisondersteuning
  • Projectgroep 2: Lichte en extra ondersteuning
  • Projectgroep 3: Aansluiting PO-VO
   Voor de eerste twee projectgroepen zoeken we binnen SWV PO 3006 professionals die actief met ons mee willen denken. De communicatie over de werving loopt via de bovenschools deskundige / trajectbegeleider van elk schoolbestuur.

 

 • Er wordt gestart met een incompany opleiding voor een Training tot Talentbegeleider Hoogbegaafdheid. Je kunt je hiervoor inschrijven, in overleg met je eigen organisatie.
  In het schooljaar 2019-2020 starten we met twee incompany opleidingen (september 2019 en januari 2020) in samenwerking met Novilo. Meer informatie over de opleiding en de inschrijfprocedure krijgen scholen komende maand via de bovenschools deskundige/ trajectbegeleider van elke schoolbestuur.

 

 • Er zijn twee projectleiders aangesteld: Desiree Nijssen en Jeroen van der Cruijsen. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres van het Steunpunt: hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl

 

 

Meer informatie

Wil je meer weten? Bekijk dan ‘Speerpunt 3: meer- en hoogbegaafdheid’ op pagina 20 in het ondersteuningsplan. Binnenkort krijgt het Steunpunt ook een eigen plek op onze website.