Subsidie toegekend door ministerie voor project hoogbegaafdheid!

Deze week kregen we een fantastisch bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): onze subsidieaanvraag voor het project/speerpunt hoogbegaafdheid is goedgekeurd!

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom heeft de overheid voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs subsidie beschikbaar gesteld om deze leerlingen extra ondersteuning te geven. We hebben hiervoor eerder dit jaar een aanvraag ingediend en zijn erg blij dat deze is toegekend. Concreet betekent dit dat we in de jaren 2019 t/m 2022 ieder jaar een subsidiebedrag naast onze eigen financiële investering krijgen om daarmee de ambities uit het speerpunt meer- en hoogbegaafdheid te realiseren.

In de motivatie van de beoordelingscommissie van het ministerie staat: “Er ligt een gedegen plan waarop voortgebouwd wordt door de partijen die zich ook gecommitteerd hebben aan het ondersteuningsplan 2019-2023. We zijn blij dat ouders hier ook bij betrokken zijn. We zien op jullie website dat er al flinke stappen gemaakt zijn wat betreft hoogbegaafdheid. We hebben waardering voor jullie aanpak, onder andere met het Steunpunt hoogbegaafdheid en de inrichting van een professionele leergemeenschap. We wensen jullie veel succes met de uitvoering van de plannen.”

Een mooi compliment!

We gaan enthousiast verder met de ingezette acties en het speerpunt meer- en hoogbegaafdheid. Uiteraard houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen.