SWV PO 30 06 sluit aan bij Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. Het doel is om op tijd (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken te ontdekken en vroegtijdig de juiste zorg en ondersteuning in te zetten. Ouders kunnen hun kind hiervoor aanmelden.

Onderdeel van de werkwijze van Integrale Vroeghulp zijn multidisciplinaire overleggen (MDO). Daar kunnen ouders hun hulpvraag na vooronderzoek voorleggen. Binnen onze regio nemen verschillende partners met expertise rondom het jonge kind deel aan het MDO. Dit zijn Kentalis, GGZ Oost Brabant, Herlaarhof, Koraalgroep, Unik, GGD, Dichterbij en ONS welzijn.

Sinds 1 januari 2022 sluiten ook ondersteuningsspecialisten van ons samenwerkingsverband aan. Hiermee kunnen we samen nog beter integraal meedenken met ouders en brengen we onderwijs en zorg samen. De ondersteuningsspecialisten die deelnemen zijn Jan van Dijk, Daniëlle Mijnders en Marjo van de Wetering. Zij zijn gespecialiseerd in onderinstroom.

Belang van het multidisciplinair overleg

Niet bij alle jonge kinderen is eenduidig vast te stellen wat er aan de hand is als iets niet goed gaat in ontwikkeling of gedrag of wat zij nodig hebben aan hulp en ondersteuning. Een goede beoordeling van de hulpvraag van het gezin vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarin de context van kind en gezin centraal staat en ouders de regie hebben.

Een multidisciplinair overleg met verschillende disciplines (ook wel kernteam genoemd) en voorafgaand uitgebreide informatieverzameling, zijn nodig om tot een compleet beeld/diagnose te komen en om passend advies voor hulp en ondersteuning te geven. Ook bespaart deze werkwijze tijd voor kind, ouder(s) en professionals.

Meer weten?