Terugblik 2021 en vooruitblik 2022

Inmiddels is het nieuwe jaar begonnen. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Evaluatie 2021

In de evaluatie 2021 lees je welke doelen we het afgelopen jaar bereikt hebben op de 8 speerpunten. We lichten er een aantal uit:

  • We hebben twee onderwijs zorg arrangementen in samenwerking met Koraal geborgd. Het arrangement op SBO Het Baken is geëvalueerd. Tot nu toe hebben 21 leerlingen hieraan deelgenomen. De ontwikkeldoelen van deze leerlingen zijn grotendeels behaald.
  • De ondersteuningsspecialisten hebben afgelopen schooljaar ondersteuning kunnen bieden bij 6 overstaptrajecten. Dit heeft geleid tot 4 leerlingen die vanuit het speciaal (basis)onderwijs zijn overgestapt naar een minder intensieve onderwijsvoorziening.
  • We hebben kennisdelingsmomenten georganiseerd voor professionals die te maken hebben met onderinstroom van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zoals een workshop over vroegsignalering en een training communicatie met ouders.

 

Jaarplan 2022

Het jaarplan voor 2022 is ook bijna klaar. Hiervoor hebben we in januari nog bijeenkomsten met het team. Ons nieuwe jaarplan heeft niet 8 speerpunten, maar 3 kernthema’s. Hiermee willen we meer focus aanbrengen. Het is dus niet zo dat we de speerpunten niet belangrijk meer vinden, maar we hebben ze anders ingedeeld.

De kernthema’s zijn:

  1. Passend en meer inclusief onderwijs
  2. Kwaliteit basisondersteuning
  3. Expertise en partnerschap

 

We verwachten dat we het jaarplan in februari kunnen delen.