“Als je elkaar vindt levert dat altijd iets moois op”

In juni gingen professionals uit allerlei organisaties met elkaar in gesprek over diverse thema’s uit ons nieuwe ondersteuningsplan. De bijeenkomsten in Oss, Uden en Veghel werden goed bezocht en er was volop tijd om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Een IB’er: “Creatief denken en samenwerken levert altijd iets moois op!”

Ons nieuwe ondersteuningsplan is gereed en helder is met welke speerpunten we de komende jaren aan de slag gaan. Maar…

  • Wat betekenen die speerpunten eigenlijk voor de professionals?
  • Wat hebben zij nodig om doelen te realiseren?
  • Wat kunnen zij betekenen voor en leren van een ander?
  • En wat hebben ze nodig van het samenwerkingsverband?

 

Verbinding

Een antwoord op deze vragen krijgen we alleen door met elkaar in gesprek te gaan (verbinding), iets wat voor ons samenwerkingsverband een kernthema is. De bijeenkomsten in de drie regio’s hadden dan ook als doel om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en te leren van en met elkaar. Niet alleen professionals van aangesloten schoolbesturen, zoals Intern Begeleiders en directeuren waren aanwezig, maar ook samenwerkingspartners zoals de kinderopvang, de GGD en Ons Welzijn (jeugdhulp).

Parels en puzzels

Tijdens elke bijeenkomst gingen vier groepen in gesprek over meer- en hoogbegaafdheid, de inzet van SO-experts, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, en cluster 2 (voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-taalmoeilijkheden hebben) en kinderopvang. Binnen elke groep werden ervaringen uit de praktijk gedeeld (“Binnen ons bestuur hebben we die taak bij een specifieke collega belegd, wat veel rust geeft aan de leerkracht”) en nagedacht over oplossingen voor zaken die verbeterd kunnen worden (“We zouden wellicht de Pabo hier meer bij kunnen betrekken?” en “We kunnen een stroomschema ontwikkelen om helder te maken wie nu precies wat doet”).

Duidelijk werd dat met elkaar in gesprek gaan en blijven heel belangrijk is om samen stappen te maken in passend onderwijs. En dat er veel behoefte is aan kanteling naar preventie.

Enkele quotes:

  • “Het samenwerkingsverband stond voorheen meer op een afstand. We merken in de scholen nu echt dat jullie naar ons toe komen en dat we samen het samenwerkingsverband zijn.”
  • “We wisten helemaal niet dat het anders kon; we zijn zo gewend om alles al jaren op dezelfde manier te doen. Deze gesprekken geven inzichten over hoe ze het bij andere besturen doen, dat zet me echt aan het denken.”
  •  “Als je elkaar weet te vinden, levert dat altijd iets moois op.”

 

De bereidwilligheid om te leren van en met elkaar is duidelijk aanwezig. We gaan als samenwerkingsverband dan ook kijken hoe we deze bijeenkomsten in het nieuwe schooljaar gaan voortzetten.