Terugblik conferentie Naar inclusiever onderwijs

Op 1 juni 2022 was de landelijke conferentie Naar inclusiever onderwijs. Ook teamleden van ons samenwerkingsverband waren erbij. We vroegen ondersteuningsspecialist Richard Vleeming om een korte terugblik.

Hoge opkomst

“De conferentie vond plaats in het Spant Congrescentrum in Bussum. De opkomst was hoog: veel professionals uit allerlei hoeken van het land en van verschillende organisaties waren aanwezig. Na een plenaire opening door Berend Kamphuis (voorzitter College van Bestuur Verus) en Hans Teegelbeckers (directeur VOS/ABB) was er een soort theaterstuk van Theater Babel Rotterdam. Dat sprak me erg aan. Vervolgens was er een panelgesprek onder leiding van Dolf van Veen (hoofd NCOJ), waaraan onder andere een directeur-bestuurder van een samenwerkingsverband en de voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens deelnamen.”

Interessante middagsessie

“In de middag konden we in drie rondes deelnemen aan verschillende sessies met allerlei thema’s. Ik vond vooral de sessie ‘Inclusief thuis-nabij onderwijs en kinderopvang, gewoon doen!’ van Inclusief IKC De Ark in Vlaardingen heel interessant. Berry Hakkeling, clusterdirecteur Un1ek Onderwijs en Opvang, vertelde over hun aanpak. Het IKC is meegegroeid met een sterk veranderende populatie waardoor inclusie noodzaak werd. Wat me vooral triggerde was zijn flexibele manier van denken. Niet denken in ‘nee, dat kan niet’ maar in oplossingen.”

Wijze les

“Dat is me ook het meest bijgebleven van deze dag. Als je aan inclusiviteit denkt is het belangrijk hoe je zélf denkt: vanuit problemen of vanuit kansen en mogelijkheden? We vullen antwoorden soms te snel in of zitten vast in ons eigen denken. Maar door vragen te stellen en open te staan voor opties is er soms veel meer mogelijk dan je op voorhand verwacht. En kijk daarbij vooral ook naar waar je zelf invloed op kunt hebben.”

Boekentip

Een boekentip van Richard: ‘Ik ben o.k., jij bent o.k.’
“Ik dit boek laat psychiater Thomas Harris zien hoe de mens werkelijk vrij kan worden en op volwassen manier met zijn medemens kan omgaan. Harris maakt begrijpelijk waarom wij handelen zoals we doen, waarom wij altijd op een bepaalde wijze reageren en wat nu eigenlijk de basis is van ons gedrag. In mijn werk val ik regelmatig terug op dit boek.”

Tags: