Terugblik op 2021

Terugblik op 2021

Ieder jaar verantwoorden we onze resultaten en wat we met onze middelen gedaan hebben. Het formele jaarverslag van 2021 is gereed en goedgekeurd. Ook dit jaar hebben we weer een compacte publieksversie gemaakt.

De accountant heeft laten weten dat wij onze ‘controle functie’ goed in orde hebben. Dat betekent dat we processen en financiën goed bewaken, maar ook: dat we ons bewust zijn van kwaliteit en verantwoording.

We hebben het afgelopen jaar meer uitgegeven dan begroot. De extra uitgaven hebben we ingezet op acties van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan. Een paar voorbeelden daarvan:

  • Extra scholing op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid;
  • Inzet ten behoeve van de specialistische voorzieningen;
  • Inzet op speciale arrangementen, waardoor ons thuiszitterspercentage nog steeds heel laag is;
  • Mastertalks van Piex om kennis te vergroten bij professionals;
  • Een bijdrage om BOUW! meer te gebruiken in het onderwijs. Bouw! biedt ondersteuning bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma geeft leerlingen die een risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief hulp.

Kortom: belangrijke investeringen in passend onderwijs.

Bekijk de publieksversie van het jaarverslag 2021