Terugblik ouderpanel: “Dit moeten we veel vaker doen!”

Dit schooljaar kijkt SWV PO 30 06 terug én vooruit. Samen met onze partners – zoals scholen, gemeenten en ouders – willen we nog beter vorm geven aan passend onderwijs in de regio. Dinsdag 5 februari was hierin weer een volgende stap: het ouderpanel voor alle ouders van kinderen binnen ons Samenwerkingsverband.

“Samen passend onderwijs vormgeven”

Waar lopen ouders tegenaan bij passend onderwijs? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Die vraag stond centraal tijdens het ouderpanel van 5 februari 2019 van ons samenwerkingsverband. Meer dan 100 (!) betrokken ouders uit alle gemeenten van ons samenwerkingsverband waren aanwezig in Oss om mee te denken en te praten over passend onderwijs en over belangrijke speerpunten voor de komende jaren. En dat was meer dan waardevol! Een korte terugblik.

Input ophalen

De ouders die er deze avond waren kwamen uit alle hoeken van ons samenwerkingsverband. Ook de ‘school van herkomst’ was meer dan divers: vanuit het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs, de stadscholen en vanuit de dorpsscholen waren ouders vertegenwoordigd. Alle aanwezigen kwamen op deze avond af vanuit betrokkenheid, interesse of juist omdat extra ondersteuning in de praktijk “niet helemaal vlekkeloos verloopt”.

Om 20.00 uur startte bestuurder Joris Elbers met een algemene presentatie over wie en wat Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 30 06 is, wat ze doen en wat de speerpunten voor de komende jaren zijn. Dat laatste is een belangrijk onderdeel van de avond, lichtte Joris toe. “De speerpunten zijn de kern van ons nieuwe ondersteuningsplan voor de periode 2019-2023. Hierin leggen we samen met de schoolbesturen vast hoe we vorm willen geven aan passend onderwijs. We hebben geïnventariseerd wat de knelpunten zijn, hier hebben we speerpunten uit gehaald en vervolgens ambities aan gekoppeld. Vanavond horen we heel graag de ervaringen van ouders, welke parels en puzzels jullie ervaren en hoe jullie tegen onze ambities aankijken. Op deze manier kunnen we hier ook verbeterpunten uithalen. Deze input van ouders nemen we zeker mee.”

Veel verschillen

De speerpunten die vanavond aan bod kwamen zijn dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, de ontwikkeling van specialistische voorzieningen, terugplaatsing (overstappen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs) en de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg. Ouders konden het speerpunt dat zij het meest interessant vonden kiezen en zijn vervolgens in groepen met elkaar in gesprek gegaan. De thema’s leefden erg en voor sommige ouders was het dan ook moeilijk om een keuze te maken. Er werden volop ervaringen uitgewisseld. Die bleken soms heel erg uit elkaar te liggen en soms juist heel veel overeenkomsten te vertonen, zo bleek in de terugkoppeling later op de avond. “Er zijn veel verschillen tussen de verschillende scholen in onder andere de werkwijze, in het moment waarop ondersteuning of advies bij het bestuur of samenwerkingsverband wordt aangevraagd, in expertise binnen de school en in het betrekken van ouders.” Dat was een belangrijke conclusie.

Luisteren naar ouders

Een ander punt dat veel genoemd werd, is de behoefte van ouders aan een plek waar zij terecht kunnen met al hun vragen. “Soms weet je het gewoon even niet meer. Heb je behoefte aan een plek waar je gehoord wordt of aan een onafhankelijk iemand die mee kan denken en die kan adviseren over wat een goede aanpak is.” Die behoefte komt mede voort uit het gegeven dat passend onderwijs complex is ingericht en dat procedures lang kunnen duren. Diverse ouders gaven aan: “Betrek ons eerder en luister. We zien vaak dat er iets niet goed is, maar toch wordt er dan te lang ‘iets geprobeerd’ zonder effect.”

Passend onderwijs leeft

Los van diverse verbeterpunten die genoemd werden, werden er ook veel mooie ervaringen en inzichten gedeeld. “Als er tijdelijke voorzieningen zijn, dan kunnen deze drempelverlagend zijn. Ik denk dat dit zowel voor mij als ouder als voor mijn kind heel erg prettig is.” En: “De leerkrachten doen ontzettend hun best. Ze hebben veel op hun bord, maar ik voel me op mijn school wel gehoord.” Maar de mooiste winst was misschien wel dat op de vraag “Moeten we volgend jaar weer zo’n avond organiseren?” gereageerd werd met “Liever een paar keer per jaar!”.

Na afloop bleven veel ouders nog even napraten met elkaar en met het team van het Samenwerkingsverband. Passend onderwijs leeft, zoveel is zeker, en de avond heeft veel energie gegeven. We hopen op een vergelijkbare opkomst tijdens de feedbackmiddag en -avond voor leerkrachten, zodat we volop input krijgen om mee te nemen in het nieuwe ondersteuningsplan. Zo geven we echt samen vorm aan passend onderwijs.

 

 

 

 

 

Tags: