Terugblik themabijeenkomst vroegsignalering Veghel

Onderinstroom is een van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan. Als we spreken over onderinstroom, dan hebben we het over kinderen die hun basisschoolperiode starten op het speciaal (basis)onderwijs in plaats van op het reguliere onderwijs. We zien in onze regio een duidelijke stijging van onderinstroom van jonge kinderen binnen het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Daarom is een van onze ambities om een doorgaande lijn van ontwikkeling en ondersteuning van voorschool naar basisonderwijs te realiseren. Dat doen we door onder andere de samenwerking tussen peuteropvang, onderwijs, jeugdzorg en zorg te versterken.

Themabijeenkomst ‘Vroegsignalering, zorgen rondom het jonge kind’

In de Lokaal Educatieve Agenda van de Meierij zijn vroegsignalering en een goede doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs ook als aandachtspunt opgenomen. Kinderopvangorganisaties zouden soms eerder aan de bel moeten trekken, maar dan moeten zij wel weten hoe en bij wie ze dit kunnen doen. Om daar duidelijkheid over te geven, werd een (online) themabijeenkomst ‘Vroegsignalering, zorgen rondom het jonge kind’ georganiseerd.

Circa 30 personen van negen kinderopvangorganisaties uit Veghel namen hieraan deel. De insteek van de avond was om medewerkers van de peuterspeelzalen te informeren over de organisaties die zij kunnen benaderen wanneer er peuters in beeld komen die niet de normale ontwikkelingslijn volgen en bij specifieke problematiek. Verschillende partijen zijn aan het woord geweest om meer te vertellen over hun organisatie. Wat doen zij, hoe en wanneer zijn ze te benaderen? Tussendoor werden vragen gesteld en tot slot een aantal casussen behandeld.

Bekijk de presentatie

Reacties en vervolg

De presentatie wordt waarschijnlijk ook verzorgd in Sint Oedenrode en daarna mogelijk in Schijndel (hierbij is ons samenwerkingsverband niet betrokken, Schijndel ligt buiten het werkgebied). Ook zijn uit de evaluatie mooie ideeën voortgekomen: in kleine groepjes samenkomen om meer tijd te besteden aan casussen en meer inhoudelijk informatieve bijeenkomsten. De deelnemers waren erg enthousiast over de themabijeenkomst:

“Ik vond de presentatie heel helder en vond het erg mooi om te zien dat de samenwerking tussen deze partijen zo goed tot stand is gekomen. Ik proef tussen de partijen geen concurrentie maar alleen maar een gezamenlijk doel, het beste voor ieder kind. Heel mooi.”

“Aan de hand van deze bijeenkomst willen wij graag de inhoud verder bespreken tijdens onze teamvergadering zodat ook de rest van het team op de hoogte is.”

“Een goede bijeenkomst en prima organisatie. Fijn om de verschillende partijen te zien en horen uitleggen wanneer we ze waar voor kunnen inzetten.”