Terugblik voorlichting protocol dyslexie 3.0

Op 15 november was er een online informatiebijeenkomst over het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 dat op 1 januari 2022 van kracht gaat. Evelien Krikhaar van Dyslexie Centraal heeft de presentatie verzorgd.

Zowel geïnteresseerden van SWV PO de Meierij als van SWV PO 30 06 konden de presentatie online volgen. Tijdens de presentatie zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) – EED / ED;
  • hoe de vergoede dyslexiezorg in PO eruitziet;
  • wat er gaat veranderen vanaf januari 2022;
  • hoe de overgangsperiode eruitziet en wat hetzelfde blijft.

 

Na de presentatie konden de deelnemers vragen stellen, deze zijn zo goed mogelijk beantwoord.

Heb je twijfels, vragen of knelpunten? Neem dan contact op met het dyslexieteam van het SWV. Ook kan er gemaild of gebeld worden met Dyslexie Centraal.

Over het nieuwe protocol

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) in. Dit protocol vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet. In dit protocol, dat gebruikt wordt door zorgverleners, zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling.

De implementatie van dit nieuwe protocol heeft, omdat het ook raakt aan de doorverwijzing, enkele consequenties voor het handelen op de scholen in het kader van vergoede dyslexiezorg. Hierover zijn de scholen eerder geïnformeerd via brieven van Dyslexie Centraal.

Tags: