Jaarplan 2019-2020

Tussenevaluatie zomer 2020

In ons jaarplan 2019-2020 hebben we beschreven waar we in de periode zomer 2019 – december 2020 aan werken. Daarbij hebben we de link gemaakt met de acht speerpunten uit ons ondersteuningsplan.

Nu we een jaar op weg zijn samen hebben we bekeken welke doelen we al bereikt hebben en waar we nog aan gaan werken in de periode t/m december 2020. In de tussenevaluatie zie je dit overzichtelijk en per speerpunt terug.

Nieuwsgierig? Bekijk de tussenevaluatie!