Bijna 200 kinderen denken mee over beter onderwijs!

“Trots ben ik over de aftrap en de belangstelling voor onze eerste online Challenge van het HB Atelier”, vertelt Jeroen van der Cruijsen, een van de initiatiefnemers vanuit Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06. “We zijn in mei gestart met de eerste Challenge, ‘Iedereen naar school’. Hieraan nemen bijna 200 kinderen deel. Dat is een geweldige start! De kinderen die deelnemen zijn leerlingen van scholen uit de hele regio van ons samenwerkingsverband. Maar ook van elders uit het land hebben we veel aanmeldingen ontvangen.”

De Challenge sluit aan bij het huidige afstandsonderwijs en de behoefte aan ‘peercontact’ voor kinderen.  Dat is vooral belangrijk voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, die extra uitdaging nodig hebben. Jeroen: “Je merkt dat kinderen graag met elkaar willen samenwerken. Ook digitaal. Door corona hebben de kinderen nu zelf kunnen ervaren hoe het is om even niet naar school te kunnen. Veel onderwijs verliep online op afstand via bijvoorbeeld Teams of Google Meets. De ervaringen kunnen ze meenemen bij de Challenge.”

Aan de Challenge is een e-learning verbonden en er zijn meerdere online workshops beschikbaar. De kinderen werken dan samen met andere kinderen en plusklasbegeleiders aan de uitwerking van hun eigen Challenge. Annetti van Loon, Mieke van den Elzen en Cynthia Homminga, drie gedreven collega’s van SWV PO 30 06, ontwikkelen en organiseren deze Challenge. Tot 26 juni kunnen inzendingen worden gemaild naar: HBAtelier@passendonderwijsthuis.nl. Een jury kiest de prijswinnaars. We houden je op de hoogte!

Mooie plannen voor schooljaar 2020-2021
Ook na de zomer gaat het HB Atelier volop verder met onder andere:

  • nieuwe Challenges!
  • ontwikkeling online plusklas
  • nieuwe tips, tools en informatie over meer- en hoogbegaafdheid

Meer weten over deze Challenge? Ga snel naar www.hb-atelier.online!