Update speerpunt dyslexie

Dyslexie is een van de speerpunten uit het ondersteuningsplan en jaarplan van ons samenwerkingsverband. Er gebeurt van alles rondom dit thema. Een update!

Nieuwe bezetting dyslexieteam

Sinds februari 2020 heeft het dyslexieteam twee nieuwe leden: Michelle Nikkelen en Irma Dekkers. Zij zullen vanaf heden structureel het dyslexieteam gaan bezetten. Nadieh Ottink zal de doorontwikkeling van het dyslexieteam verder afmaken. Anne Gorter blijft tot 1 maart om de twee dyslexiedeskundigen in te werken en alles over te dragen.

Kwantitatieve analyse en verbeteracties

We hebben een analyse gedaan van het aantal aanvragen voor vergoede dyslexiezorg per gemeente, school en bestuur. En of de aanvragen als positief of negatief beoordeeld zijn door het dyslexieteam. De analyse is gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan. Zo hebben de trajectbegeleiders passend onderwijs met elkaar besproken wat opvallendheden zijn, wat hier verklaringen voor zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. Met elkaar gaan we bijvoorbeeld kijken hoe we preventiever in kunnen zetten op technisch leesonderwijs. De analyse is ook gedeeld met de gemeenten en besturen. Binnenkort volgt er ook een analyse van data van de zorgaanbieders.

Comorbiditeit bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Als er naast dyslexie sprake is van bijkomende ontwikkelingsproblemen, dan is er sprake van comorbiditeit. Door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is een richtlijn ontwikkeld, waarin staat wanneer een leerling in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg bij comorbiditeit.
We hebben de richtlijn vertaald naar onze eigen praktijk. In dit document met stroomschema kun je lezen wat de mogelijkheden en onze werkwijze zijn als je een aanvraag wil doen bij het dyslexieteam in het geval van comorbiditeit.

SWV PO 30 06 best practise voor het Stimuleringsprogramma

Vanuit het Ministerie van OCW is een meerjarige subsidie verstrekt: het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (zie www.dyslexiecentraal.nl/). Hier is onder andere het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) bij betrokken. Als samenwerkingsverband hebben we contact gezocht met de programmamanager van het Stimuleringsprogramma. Op dit moment wordt bekeken hoe aandacht kan worden besteed aan onze aanpak voor de doorontwikkeling van het dyslexieteam en of documenten (bijvoorbeeld rondom onze werkwijze en comorbiditeit) op de website geplaatst worden, zodat andere organisaties ervan kunnen leren.

Herziening document Doelen en werkwijze

Het document Doelen en werkwijze van het dyslexieteam wordt op dit moment aangepast naar de meest recente richtlijnen. Binnenkort zullen we de nieuwe versie delen via de pagina van ons Steunpunt. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele versies van onze documenten én een lijst met veelgestelde vragen.

Vragen naar aanleiding van dit bericht?

Je kunt het dyslexieteam bereiken via e-mail (dyslexieteam@swvpo3006.nl) of tijdens ons wekelijkse telefonische spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur op het telefoonnummer 0412-617077.

Tags: