SWV PO 30 06

Vacature Ondersteuningsplanraad

Wil jij meepraten over passend onderwijs? Word lid van de Ondersteuningsplanraad!

In het onderwijs hebben ouders en leerkrachten medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij een samenwerkingsverband voor passend onderwijs (in deze regio is dat SWV PO 30 06) via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR kunnen ouders en onderwijsprofessionals meedenken en adviseren over passend onderwijs in de regio. De leden van de Ondersteuningsplanraad komen uit de verschillende regio’s en verschillende besturen van het samenwerkingsverband.

Nieuwe OPR-leden gezocht!

Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en meer te leren over passend onderwijs? Grijp dan nu je kans! De Ondersteuningsplanraad van SWV PO 30 06 heeft een vacature en zoekt:

een ouderlid van één van de scholen voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO)

Nieuwsgierig?

Bekijk dan het nieuwsbericht, het filmpje of de flyer voor meer informatie.

Enthousiast? Reageer dan voor 18 maart door je motivatie te mailen naar opr@swvpo3006.nl