Volop nieuws en inspiratie van het HB Atelier

Volop nieuws van ons HB Atelier! De komende periode staat in het teken van inspiratie, leren van en met elkaar en meer. Hieronder een korte samenvatting.

Webinar en intervisie begaafdheid en de groeimindset

Op 21 maart 2023 organiseren we een webinar met als thema begaafdheid en de groeimindset. Je leert waarom sommige (hoog)begaafde kinderen vastlopen op uitdagingen. Dit webinar is bedoeld voor alle professionals (leerkrachten, ib’ers, directeuren en anderen) van SWV PO 30 06. Twee weken na het webinar is er een intervisie. Deze heeft hetzelfde thema. Met elkaar maken we dan de koppeling naar de dagelijkse praktijk in de scholen van ons samenwerkingsverband. Lees meer

Inspiratiebijeenkomst deelnemers opleiding talentbegeleider

Binnenkort zijn er twee inspiratiebijeenkomsten waar de deelnemers van de opleidingen talentbegeleider met posterpresentaties hun inzichten en opbrengsten delen. Een mooi moment om je kennis te verbreden, je te laten inspireren, informeel met elkaar in gesprek te gaan en op een gezellige manier te netwerken. Ben je erbij? Lees meer

Challenge 9

Binnenkort start de 9e Challenge van het HB Atelier. In deze Challenge zoeken we ideeën voor het werelddoel: ‘Gezonde bossen en rijke biodiversiteit’. De Challenges zijn een initiatief van het Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid van ons samenwerkingsverband. Ze zijn bedoeld om kinderen, met name uit de bovenbouw van de basisschool, extra uitdaging te bieden. Maar iedereen kan en mag meedoen. Lees meer

In dit eerdere nieuwsbericht lees je meer over wat we allemaal doen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.