Vacature onafhankelijk voorzitter ALV

Heb jij bestuurlijke kennis van en ervaring met onderwijsorganisaties in een complexe context? Ben je doortastend, procesmatig sterk  en sensitief? En zie je het als een kans om het governance proces binnen ons samenwerkingsverband in goede banen te houden en mee te versterken? Lees dan snel verder.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) is op zoek naar een

Onafhankelijk voorzitter voor de algemene ledenvergadering

 

SWV PO 30 06 heeft een verenigingsvorm met een professioneel bestuurder die de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband heeft, verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering bestaat uit de aangesloten schoolbesturen die lid zijn van de vereniging. De algemene vergadering fungeert als intern toezichthouder en keurt o.a. de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed. De algemene vergadering bespreekt met de bestuurder de voortgang van het afgesproken beleid en monitort de uitvoering hiervan. Om het governance proces verder te versterken is besloten om te voorzien in een onafhankelijk voorzitter voor de algemene vergadering.

Wat ga je doen en wie zoeken we?

Lees de profielschets om een goed beeld te krijgen van wie we zoeken.
Wie we zijn en waar SWV PO 30 06 deze periode aan werkt hebben we uitgebreid beschreven in ons ondersteuningsplan.

De procedure

Heb je interesse en voldoe je aan het profiel? Mail dan je motivatiebrief en CV voor 23 maart naar info@swvpo3006.nl o.v.v. Onafhankelijk voorzitter ALV. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Drs. Edith van Montfort, Collega van Bestuur SAAM* en huidig voorzitter ALV, via tel. 06 – 51 72 04 73.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 6 april tussen 13.00 en 17.00 uur. De benoeming zal ingaan op 1 augustus 2020.

Tags: