Webinar ‘Samen in ontwikkeling richting begaafd onderwijs’

Zo’n 10% van de leerlingen heeft kenmerken van begaafdheid. Deze groep is heel divers en de ontwikkelingsbehoeften verschillen per kind. Bewustzijn van begaafdheidskenmerken en van de verschillen in ontwikkelingsbehoeften is een eerste stap. De volgende stap is: hoe kun je het onderwijs óók voor deze leerlingen inrichten, zodat je aansluit op hun behoeften? Hoe kun je hiervoor passende ontwikkelingsmogelijkheden bieden en wat kun je hierin vanuit jouw rol doen om ontwikkeling te stimuleren?

Een visie op begaafdheid is niet los te zien van een visie op leren en (talent)ontwikkeling in bredere zin. Talentontwikkeling is een dynamisch proces en vraagt om optimale afstemming met leerlingen. Binnen een rijke leeromgeving worden talenten ontdekt, ontwikkeld en zichtbaar door ze op een stimulerende manier aan te spreken. Het proces van talentontwikkeling op het niveau van een leerling raakt dezelfde aspecten op het niveau van leraren (en andere betrokkenen) en is zelfs door te trekken op het niveau van organisaties (scholen en besturen).

Tijdens het webinar verkennen we wat dit voor ieder van ons betekent en wat dit kan betekenen voor de verdere samenwerking met elkaar. Het doel van deze sessie is dat het je aanscherpt in de koers die je verder wilt varen.

Ervaren spreker

Desirée Houkema stimuleert het ontwikkelen van talenten, creativiteit en persoonlijke groei bij kinderen, jongeren en volwassenen die hun eigen creatieve manier willen vinden om bewust zingevend te leven. Met haar activiteiten focust ze op betekenisvol leren en faciliteert ze ontwikkelingsprocessen, met aandacht en ruimte voor alle aspecten van mens-zijn (spiritueel, emotioneel, sociaal, fysiek en intellectueel).

Praktische informatie

Dit webinar is op 1 juni 2021 van 15.00 tot 17.00 uur. De mini-training wordt in ZOOM gegeven met interactieve momenten in break-out rooms. De lezing wordt opgenomen en wordt later via ons steunpunt gedeeld. De link naar het webinar ontvang je uiterlijk 1 dag van te voren. Tevens ontvang je aanvullende informatie per mail.

Meedoen?

Schrijf je dan in via deze link. Heb je een vraag? Stuur deze dan naar hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl.

Download de flyer met deze informatie